Chcesz sprawdzić dostępność dokumentu PDF?

Nasi eksperci z dziedziny dostępności dostosują Twój dokument do standardu WCAG 2.0. Przeprowadzimy audyt dokumentu lub na podstawie nadesłanych materiałów stworzymy w pełni dostępny PDF od podstaw.

Standard dostępności WCAG 2.0 obowiązuje zarówno w odniesieniu do serwisów internetowych, jak i plików PDF. Dostępność informacji w postaci cyfrowej pozwala na dotarcie do szerszego grona odbiorców, dzięki uwzględnieniu potrzeb wszystkich użytkowników Sieci, w tym również osób z niepełnosprawnościami.

Warto podkreślić, że dostępne dokumenty są atrakcyjne wizualnie. Wdrożenie wytycznych standardu, nie ogranicza graficznych możliwości projektu oraz zapewnia ich uniwersalność.

Odbiorcami dokumentów realizowanych z uwzględnieniem standardu WCAG 2.0 mogą być użytkownicy z niepełnosprawnościami, korzystający z programów asystujących. Efekty wdrożenia dostępności są również odczuwane przez pozostałych użytkowników, dzięki łatwiejszej obsłudze dokumentów, wynikającej z ich prawidłowej struktury.

Kliknij i zapoznaj się z narzędziami, które pozwolą Ci stworzyć w pełni dostępny dokument PDF.