15 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dostępności. Akt powołania na członka Rady otrzymał Artur Marcinkowski- Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie Dostępność +.