Kwalifikacja adresowana jest w szczególności do: webmasterów, twórców serwisów internetowych, pracowników działów IT administracji publicznej i sektora prywatnego oraz podmiotów zajmujących się audytowaniem stron internetowych. Posiadanie kwalifikacji będzie również przydatne programistom, informatykom, studentom informatyki, pracownikom administracji publicznej pracującym przy obsłudze stron internetowych, nauczycielom i wykładowcom specjalizującym się w informatyce. Kwalifikacja odpowiada na potrzeby wszystkich osób, które zainteresowane są potwierdzeniem kwalifikacji audytowania dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG.

Pośrednio odpowiada na potrzeby nawet 30% społeczeństwa - osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W tej grupie znajdują się osoby z niepełnosprawnościami – niewidome, niedowidzące, niesłyszące, słabosłyszące oraz mające trudności z obsługą urządzeń peryferyjnych, a także osoby starsze, obcokrajowcy, osoby korzystające ze starszego oprogramowania, jak również smartfonów i tabletów. Na podstawie raportu z audytu i dostosowania strony do wymagań standardu WCAG będą mogły swobodnie korzystać z zasobów  stron internetowych. 

Kwalifikacja pozwala na wystandaryzowaniu umiejętności audytowania stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG. Osoby, które nabędą kwalifikację są niezbędne na rynku pracy, ponieważ potrafią przeprowadzić audyt dostępności stron internetowych dla osób z indywidualnymi potrzebami. Ich umiejętności zapewnią realizację założeń rządowego programu Dostępność Plus  oraz Ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Obecność tej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest istotna w obliczu wymagań prawa polskiego i unijnego.