Eksperci Fundacji Widzialni przeprowadzili badanie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych, na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wyniki badań zostały przedstawione 14 grudnia w siedzibie UKE, gdzie przedstawiciele operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych mogli porozmawiać ze specjalistami z zakresu dostępności cyfrowej. Podjęcie działań w zakresie określenia stanu dostępności cyfrowej wynika wprost z roli Prezesa UKE, jako organu nadzorczego nad rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym.

W Polsce 16% mieszkańców to osoby powyżej 65 roku życia, jesteśmy najszybciej starzejącym się państwem w Unii Europejskiej. Kolejne 12% populacji to osoby niepełnosprawne. Narażenie na wykluczenie cyfrowe odnosi się zarówno do osób starszych, jak i niepełnosprawnych. Przestrzeń cyfrowa to niezwykle istotny obszar. Z uwagi na nieustanny rozwój nowych technologii coraz więcej zadań wykonujemy za pośrednictwem Internetu. Wystarczy kilka kliknięć, a nowa usługa, czy nowy sprzęt są już w naszym zasięgu. Zachowanie dostępności cyfrowej pozwala na korzystanie z możliwości jakie niesie ze sobą Sieć na zasadzie równości, bez pomijania osób z różnymi ograniczeniami funkcjonalnymi.

Przeprowadzone badania w zestawieniu z minionymi pokazują, iż problem wykluczenia cyfrowego jest wciąż aktualny. Niezmiennie duża cześć serwisów internetowych operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych nie spełnia standardów dostępności.

Wraz z rozwojem sieci obserwujemy przełom w sposobie korzystania z zasobów Internetu. Ponad połowa Polaków korzysta ze smartfonów, a odpowiedzią na te preferencje są aplikacje mobilne.  Po raz pierwszy zostały objęte badaniem. Wyniki jednoznacznie pokazują, że aplikacje mobilne nadal wymagają pracy nad wdrożeniem dostępności, zwłaszcza w odniesieniu do użytkowników niewidzących.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami: