Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni Monika Szczygielska uczestniczy w międzynarodowej konferencji poświęconej dostępności mediów i jakości przekładu audiowizualnego LANGUAGES & THE MEDIA 2016, 11th International Conference on Language, Transfer in Audiovisual Media, która odbywa się w Berlinie w dniach 2 - 4 listopada. Wspólnie z Łukaszem Dutką przedstawią wyniki ich najnowszych badań na temat napisów na żywo.

3 listopada z prezentacją pt. "Live Subtitling through Automatic Speech Recognition vs. Respeaking: Between Technical Possibilities and Users’ Satisfaction" wezmą udział w panelu na temat jakości respeakingu obok takich badaczy jak Agnieszka Szarkowska, Pablo Romero Fresco i Aline Remael.

Tym razem zespół Moniki Szczygielskiej testował nowy sposób tworzenia napisów na żywo metodą automatycznego rozpoznawania mowy. Postanowił sprawdzić w jakich warunkach możliwe jest tworzenie napisów na żywo z automatycznego rozpoznawania mowy z korektą oraz co na temat tak tworzonych napisów myślą odbiorcy.

Dotychczas podczas konferencji Fundacji Widzialni napisy powstawały z udziałem respeakera, korektora i pracownika technicznego. Respeaker powtarzał po mówcy i jednocześnie redagował wypowiedź. Następnie była ona rozpoznawana i przekładana na tekst przez program do rozpoznawania mowy. Po korekcie moderatora tekst był wyświetlany na ekranach lub w formie napisów w transmisji online.

Respeaking daje bardzo dobre efekty jakościowe. Jest jednak na tyle drogi, że względy ekonomiczne uniemożliwiają jego powszechne stosowanie. Dlatego konieczne jest poszukiwanie bardziej optymalnych rozwiązań w relacji jakość-cena. Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania języka polskiego bardzo rozwinęło się przez ostatnie 3 lata. To pozwala myśleć o testowaniu metody automatycznej, która wykorzystywana jest m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach. Do badań wykorzystano oprogramowanie Randcomp Integral z Wrocławia.

Przeczytaj więcej o konferencji