Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Fundacja Widzialni - Szkolenia WCAG 2.1 Regulamin Promocji "D-jak Dostępność"

Regulamin Promocji "D-jak Dostępność"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą "D-jak Dostępność”.
 2. Organizatorem promocji jest Fundacja Widzialni z siedzibą w Częstochowie, przy alei Najświętszej Maryi Panny 34/8 (42-202 Częstochowa), wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 340787, posiadająca NIP: 9492129789, REGON: 241368957.
 3. Promocja jest prowadzona od dnia 14 listopada do dnia 31  grudnia 2022 r.
 4. Przedmiotem promocji jest zakup vouchera umożliwiającego uczestnikowi zapisanie się i udział w wybranym szkoleniu on-line z dostępności biorącym udział w promocji prowadzonym przez Organizatora.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami udzielonymi przez Organizatora.

§ 2. WARUNKI PROMOCJI

 1. Szkolenia z dostępności biorące udział w promocji są następujące:
  1. Audytowanie www zgodnie z WCAG 2.1.,
  2. Tworzenie www zgodnie z WCAG 2.1.,
  3. Tworzenie dostępnych dokumentów Word, Excel, PowerPoint,
  4. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF - Adobe Acrobat PRO
  5. Tworzenie dostępnych publikacji PDF w Adobe InDesign (program DTP)
  6. Redagowanie treści dostępnej www,
  7. Koordynator/ka dostępności w instytucji.
  8. Język prosty, język łatwy – czyli jak przygotować dostępne pisma urzędowe
  9. Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami.
 2. W ramach promocji Organizator udostępnia do zakupu łącznie 150 voucherów. Uczestnik przy zakupie vouchera wybiera szkolenie, któremu voucher zostanie przypisany.
 3. Każdy voucher jest przypisany do konkretnego szkolenia biorącego udział w promocji i umożliwia zapisanie się przez jednego uczestnika promocji jednokrotnie na jedno przypisane voucherowi szkolenie.
 4. Cena zakupu vouchera jest niższa niż standardowa cena za udział jednego uczestnika w szkoleniu i wynosi:
  1. Voucher na szkolenie Audytowanie www zgodnie z WCAG 2.1 – 5 340,00 złotych netto (6 568,20 złotych brutto) (cena regularna 8900,00 złotych netto);
  2. Voucher na szkolenie Tworzenie www zgodnie z WCAG 2.1. – 1 680,00 złotych netto (2 066,40 złotych brutto) (cena regularna 2800,00 złotych netto);
  3. Voucher na szkolenie Tworzenie dostępnych dokumentów Word, Excel, PowerPoint – 570,00 złotych netto (701,10 złotych brutto) (cena regularna 950,00 złotych netto);
  4. Voucher na szkolenie Tworzenie dostępnych dokumentów PDF - Adobe Acrobat PRO – 570,00 złotych netto (701,10 złotych brutto) (cena regularna to 950,00 złotych netto);
  5. Voucher na szkolenie Tworzenie dostępnych publikacji PDF w Adobe InDesign (program DTP) – 720,00 złotych netto (885,60 złotych brutto) (cena regularna 1200,00 złotych netto);
  6. Voucher na szkolenie Redagowanie treści dostępnej www – 570,00 złotych netto (701,10 złotych brutto) (cena regularna to 950,00 złotych netto);
  7. Voucher na szkolenie Koordynator/ka dostępności w instytucji – 1 080,00 złotych netto (1 328,40 złotych brutto) (cena regularna 1900,00 złotych netto).
  8. Voucher na szkolenie Język prosty, język łatwy – czyli jak przygotować dostępne pisma urzędowe – 570,00 złotych netto (701,10 złotych brutto) (cena regularna to 950,00 złotych netto);
  9. Voucher na szkolenie Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami. – 570,00 złotych netto (701,10 złotych brutto) (cena regularna to 950,00 złotych netto);
 5. Zakupiony voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. Organizator nie zwraca ceny zakupu uczestnikowi za niewykorzystany voucher.
 6. Uczestnik może zakupić i wykorzystać więcej niż jeden voucher.

§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

Aby wziąć udział w promocji należy:

 1. Wybrać szkolenie z listy szkoleń zamieszczonych na stronie "szkolenia".
 2. Podać w formularzu udostępnionym przez organizatora wymagane dane oraz zaakceptować Regulamin i potwierdzić zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych
 3. Opłacić wystawiony przez Organizatora i przesłany na podany w formularzu adres e-mail rachunek lub fakturę pro forma w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
 4. Najpóźniej 5 dni przed wybranym terminem szkolenia poinformować mailowo Organizatora na adres biuro@widzialni.eu o swoim uczestnictwie.

§ 4. SZKOLENIA

 1. Voucher umożliwia kupującemu zapisanie się na przypisane do vouchera szkolenie do końca grudnia 2023 r., organizowane w terminach, które organizator umieści w zakładce "szkolenia"
 2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w sposób zdalny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody wynikające ze sprzętu lub łącza zaistniałe po stronie uczestnika lub niezależne od Organizatora.
 3. Uczestnik zapisujący się na szkolenie jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świadczenia szkoleń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca nie może prowadzić szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub jeżeli liczba uczestników zapisanych na szkolenie (posiadających voucher lub innych) jest mniejsza niż 10 osób. W takiej sytuacji Organizator poinformuje uczestnika o nowym terminie szkolenia.
 5. Niewykorzystanie vouchera nie uprawnia uczestnika do żądania od Organizatora wpłaconej ceny lub zapewnienia mu udziału w szkoleniu po 31 grudnia 2023 roku.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z procedurą zakupu voucherów oraz zgłoszeniem udziału w szkoleniu można zgłosić pod adresem biuro@widzialni.eu
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 14 listopada 2022 r.