Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Fundacja Widzialni - Szkolenia WCAG 2.1 Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach akcji promocyjnej "D-jak Dostępność"

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach akcji promocyjnej "D-jak Dostępność"

Zgodnie z przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Fundacja Widzialni, informuje iż:

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Widzialni z siedzibą w Częstochowie, przy alei Najświętszej Maryi Panny 34/8, (42-202 Częstochowa), tel. 34 325 40 41, e-mail: biuro@widzialni.eu

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w związku z udziałem w akcji promocyjnej "D-jak Dostępność": imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wszystkich kategorii danych jest

  1. niezbędność tych danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem oraz realizacja własnych celów statutowych Administratora. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej "D-jak Dostępność", w tym zgłoszenia do tej akcji, wystawienia faktury lub rachunku oraz zapisania się na wybrane szkolenie.

Państwa dane osobowe zostaną przekazane podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę rachunkową i księgową.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności do zakończenia biegu terminu przedawnienia roszczeń.

Mają Państwo prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych,
  • ich poprawienia (sprostowania),
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych.

Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczących Państwa danych osobowych. Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Państwa wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami.

Mogą Państwo wnieść także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.