W Ministerstwie Rozwoju powstają standardy dla projektów i produktów realizowanych z funduszy unijnych. Fundacja Widzialni została zaproszona do współpracy.

Dostępność ma być wizytówką funduszy unijnych. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju uznało, że ogólne wytyczne to za mało. Chce opracować szczegółowe standardy w sześciu obszarach: architektura, transport, projekty cyfrowe, szkolenia, edukacja i promocja.

Do końca marca potrwa przegląd istniejących standardów i dobrych praktyk w tych dziedzinach. Nie we wszystkich sferach łatwo wskazać gotowe rozwiązania.

Tam, gdzie to możliwe zdaniem Ministerstwa Rozwoju trzeba przygotować precyzyjne wymogi jakościowe i techniczne, zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania. Obok ma funkcjonować mechanizm racjonalnych usprawnień.

Projekty z funduszy unijnych realizują zarówno podmioty publiczne jak i prywatne firmy. Projektów faktycznie neutralnych wobec zasady dostępności jest niezwykle mało.

Za brak dostępności można utracić dotację. Sankcja po raz pierwszy jest tak wyraźnie zapisana i tak dotkliwa. Nic więc dziwnego, że ci, którzy o fundusze UE się ubiegają, chcą wiedzieć, jak realizować projekt, by nie stracić pieniędzy, wyjaśnia Monika Szczygielska.

Pomocny byłby Europejski Akt o Dostępności, który ureguluje dostępność produktów i usług także komercyjnych. Prace nad nim trwają w Parlamencie Europejskim. Nawet jeśli dokument w tym roku trafi do uzgodnień w tzw. trilogu między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i państwami członkowskimi, biorąc pod uwagę 6-letni okres na wdrożenie przepisów i tendencje do wprowadzania okresów przejściowych, dyrektywa najwcześniej będzie pomocna w kolejnej perspektywie unijnej na lata 2021-27.

Niektórzy już zwracają uwagę, że nowe standardy powstają za późno. Jeśli wejdą w życie w 2017 roku będzie bardzo trudno uwzględnić je np. w projektach architektonicznych inwestycji, które mają powstać przed 2020 rokiem.

Kolejne spotkanie 7 lutego. Głównym tematem ma być standard cyfrowy. Tu na szczęście jest się do czego odwołać. Standard WCAG 2.0. jest podstawą zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego.