Skrót debaty "Dostępność usług – trudny obowiązek czy czysty biznes?", która odbyła się podczas konferencji Włączenie Cyfrowe. Dostępne e-Usługi, 25 kwietnia 2017 w Sejmie RP.

Dlaczego administracji ciągle tak trudno wyegzekwować dostępność? Co zrobić, aby e-usługi były dostępne dla wszystkich? Czy sprawę rozwiążą wymagania dotyczące funduszy unijnych i nowe prawo unijne? Jak zmienia się podejście do dostępności w biznesie? Czy wielkie marki mogą być dostępne? Z przedstawicielami: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Agencji JWT oraz Liderem Cyfrowej Dostępności rozmawialiśmy o stanie wdrażania dostępności w administracji oraz możliwościach, jakie w dostępności dostrzegł biznes.

W debacie o dostępności e-usług udział wzięli:

  • Paulina Pietrasik, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju;
  • Krzysztof Płaciszewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Publiczną, Ministerstwo Cyfryzacji;
  • Beata Turlejska, CEO J. Walter Thompson Group Poland;
  • Jacek Zadrożny, Lider Cyfrowej Dostępności, niewidomy ekspert ds. dostępności.

Panel moderowała: Monika Szczygielska, Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni, ekspert ds. dostępności, która uczestniczy m.in. w konsultacjach Europejskiego Aktu o Dostępności w Ministerstwie Rozwoju.

Streszczenie dyskusji wkrótce.

Obejrzyj dyskusję z napisami i PJM na stronie Sejmu RP. Debata rozpoczyna się o godz. 12:03.

Foto: Magda Pawluczuk