Po 4 latach prac, 26 października Parlament Europejski przyjął dyrektywę o dostępności publicznych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Czekamy na publikację dokumentu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej publikacji. Na jej wdrożenie państwa mają 21 miesięcy.

Zobacz: Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, wersja polska [Dz. Urz. UE L 327/1, 12.12.2016] (plik w formacie PDF).

Dokument dotyczy wszystkich stron www i aplikacji instytucji publicznych. Instytucje publiczne definiowane są tak samo jak w prawie zamówień publicznych.

Spod działania dyrektywy wyłączone są organizacje pozarządowe, które nie świadczą podstawowych usług dla społeczności lub dla osób z niepełnosprawnością. Dyrektywa nie dotyczy też nadawców publicznych. W debacie poprzedzającej głosowanie europosłowie wyrazili oczekiwanie, że temat ten zostanie uregulowany podczas nowelizacji dyrektywy audiowizualnej. Kraje członkowskie mogą także zdecydować o zwolnieniu z obowiązku dostępności strony www i aplikacje szkół, przedszkoli i żłobków z wyjątkiem podstawowych funkcji e-administracyjnych.

Dyrektywa wprowadza okresy przejściowe wobec:

  • dokumentów biurowych (21 miesięcy - do 23 IX 2018 r.),
  • multimediów (45 miesięcy - do 23 IX 2020 r.),
  • intranetu i ekstranetu (33 miesiące - do 23 IX 2019 r.),
  • treści archiwalnych, które nie są potrzebne w procesach administracyjnych (33 miesiące - do 23 IX 2019 r.).

Z obowiązku dostosowywania wyłączone zostały:

  • transmisja na żywo (ale już po zamieszczeniu na www jest 14 dni na dostosowanie wideo),
  • mapy,
  • treści pochodzące spoza sektora publicznego,
  • niektóre zbiory dziedzictwa kultury np. manuskrypty.

Zapewnienie poziomu dostępności aktualnie oznacza spełnienie normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015–04). Norma europejska zawiera standard WCAG 2.0. AA. Nie została przetłumaczona na język polski. W języku angielskim można ją bezpłatnie pobrać ze strony ETSI lub kupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, gdzie występuje pod numerem PN-EN 301 549:2015-09.

Więcej informacji dotyczących dyrektywy o dostępności www, znaleźć można  na blogu Saccessibility. W artykule między innymi o tym, co nowa dyrektywa oznacza dla Polski, jakich zmian możemy spodziewać się po jej wdrożeniu oraz krótki komentarz na temat, naszym zdaniem, zalet i wad nowo przyjętych rozwiązań.