Business Accessibility Forum (BAF) to inicjatywa partnerska Fundacji Widzialni, Allegro, Microsoft Polska, Orange Polska i Santander Bank Polska. Forum będzie płaszczyzną do dyskusji i wymiany doświadczeń, aby lepiej odpowiedzieć na zobowiązania wynikające z Europejskiego Aktu o Dostępności.

Do czerwca 2022 r. Polska zobowiązana jest do opracowania i przyjęcia nowych przepisów dotyczących dostępności towarów i usług podmiotów komercyjnych, nakładanych na wszystkie kraje członkowskie UE przez Europejski Akt o Dostępności (European Accessibility Act - EAA). Rozszerza on obowiązki dostosowania produktów i usług do standardów dostępności na wiele obszarów biznesowych, takich jak: bankowość, transport, telekomunikacja, handel elektroniczny, usługi audiowizualne, e-książki, łączność alarmowa, system nadzoru rynku i obszar cyfrowy.

Celem BAF jest współpraca i wzajemna inspiracja w wypracowywaniu i promowaniu najlepszych standardów oraz dobrych praktyk w dostępie do usług oferowanych za pośrednictwem Internetu dla osób z indywidualnymi potrzebami, w tym także edukacja w tym zakresie. Tym bardziej, że oprócz organizacji założycielskich wśród członków BAF znajdą się także liderzy różnych sektorów rynkowych, objętych EAA.

Wdrożenie nowych przepisów dotyczących dostępności to wielkie wyzwanie dla biznesu, ale również dla legislatorów. W ramach BAF chcemy doprowadzić do sytuacji win-win, aby na dostępności skorzystali wszyscy. Z jednej strony biznes dostosowując swoje towary i usługi, powiększa liczbę klientów, do których może dotrzeć, z drugiej strony klienci otrzymują bardziej dostępne produkty, mówi Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Naszą intencją jest, aby BAF był miejscem wzajemnego uczenia się dostępności, tak aby lepiej realizować przesłanie, że dostępność jest prawem człowieka do swobodnego i wolnego od barier dostępu”, dodaje Marcinkowski.

Dostępność jest bardzo ważna dla Allegro, dlatego staramy się, projektować nasze usługi tak, aby były dostępne dla każdego i na każdym etapie procesu zakupowego — począwszy od samej platformy internetowej, a skończywszy na łatwym dojeździe do automatów paczkowych. Głęboko wierzymy, że powstanie Business Accessibility Forum pomoże dalej podnosić standardy dostępności usług cyfrowych w Polsce, a także stworzy kolejną przestrzeń do współpracy firm i organizacji na rzecz niwelowania barier oraz rozwijania dostępnych  produktów - mówi Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director / Chief of Staff w Allegro.

Od zawsze jestem zwolenniczką i propagatorką idei Diversity and Inclusion (nie tylko) w biznesie. Doświadczenie nauczyło mnie ważnej rzeczy - otwarcie się na różnorodność wymaga skoncentrowania uwagi na dostępności. Wierzę, że stworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa jest też zadaniem biznesu. To my mamy potencjał by kreować miejsca pracy, produkty, usługi, które zmienią życie osób dziś wykluczanych. Chcę, aby Business Acessibility Forum było platformą wymiany pomysłów i najlepszych praktyk w zakresie dostępności dla świata biznesu. Byśmy wykorzystali nadchodzącą regulację kreatywnie i inspirowali się wzajemnie do budowania lepszej przestrzeni do życia dla wszystkich – wskazuje Dominika Bettman, Dyrektor Generalna Microsoft Polska.

Jednym z ważnych zadań w zakresie integracji cyfrowej, która jest częścią strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska jest odpowiedź na potrzeby klientów z niepełnosprawnościami i osób starszych. Poprzez współpracę z organizacjami społecznymi uczymy się, jak najlepiej dostosować nasze usługi, ofertę oraz komunikację dla klientów o szczególnych potrzebach” – Anna Kowalik-Mizgalska, Dyrektorka CSR, Analiz i Wydarzeń, Orange Polska.

Aktualnie BAF pracuje nad narzędziem BAFORUM do badania dostępności w organizacji. Jest to ankieta, zawierająca pytania dotyczące dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Ambicją BAF jest, aby było to odpowiednie narzędzie dla każdej organizacji zainteresowanej wdrożeniem dostępności i przygotowaniem się do wdrożenia EAA.