Konkurs Strona Internetowa bez Barier to jedyna taka inicjatywa w Polsce. Działanie to promuje umożliwienie osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe pełnoprawnego dostępu do informacji w Internecie i ma na celu popularyzowanie postaw świadomego tworzenia serwisów www, tak by przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji.

Przejdź do strony konkursu: Strona Internetowa bez Barier

Konkurs Strona Internetowa bez Barier jest organizowany cyklicznie. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. W ocenie serwisów weźmie udział zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzą zgodność serwisu z międzynarodowym standardem WCAG a osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia. Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas finałowej konferencji "Włączenie Cyfrowe".

Technika cyfrowa stworzyła znakomite rozwiązania pozwalające lepiej żyć, pracować, rozwijać swoją aktywność osobistą i społeczną. Zadbajmy o to aby ta technika służyła wszystkim a szczególnie aby torowała drogę osobom niewidomym, niedowidzących czy głuchym. Nie twórzmy technologicznych barier w miejscach gdzie właśnie cyfryzacja może być pomostem.mówi Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji.

Chcąc czy nie chcąc działamy w rozproszonym otoczeniu. Wielu spośród nas realizuje ciekawe pomysły usprawniające dostępność serwisów stron internetowych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Ważne jest aby były one zauważalne, aby budować na ich przykładach synergię i wspólnotę działań. Bardzo ciekawa i ważna jest zatem inicjatywa Konkursu Strona Internetowa bez Barier. Pozwala ona zarówno wyszukiwać interesujące rozwiązania, pokazywać je oraz nagradzać. – dodaje Lider Cyfryzacji.

Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione w dwóch głównych kategoriach: strony podmiotów publicznych i strony podmiotów niepublicznych. Do pierwszej kategorii mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.). Do drugiej mogą zgłaszać się: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Przed zgłoszeniem do Konkursu serwis można przetestować korzystając z narzędzia opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - A3Web.

Przydatne linki:

Zwycięska statuetka VII edycji Konkursu

Statuetka zwycięzcy VII Edycji Konkursu