Kim jesteśmy?

Fundacja Widzialni (www.widzialni.org) od 2009 r. zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.

Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania.

Od lat kierujemy uwagę opinii publicznej, administracji i biznesu na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Aktywnie uczestniczymy w zmianie polskiego prawa. Przy naszej pomocy rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 2012 roku nakłada obowiązek dostosowania publicznych serwisów www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a od 2014 prawo wymaga udogodnień podczas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Opiniowaliśmy projekt Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wręcza nominację Arturowi Marcinkowskiemu Przewodniczącemu Rady Fundacji Widzialni

Jesteśmy członkami Rady Dostępności programu Dostępność Plus.

W ramach Rady Dostępności zainicjowaliśmy grupę roboczą AccessTech przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, której celem jest promocja nowych technologie, które wspierają dostępność dla osób z indywidualnymi potrzebami. Grupa jest początkiem nowego trendu wzorem istniejących już typu: GovTech, FinTech, MedTech, InsureTech, PayTech.

Przewodzimy Grupie ds. dostępności (Artur Marcinkowski – Koordynator), której celem jest wskazywanie dobrych praktyk i promowanie rozwiązań zwiększających dostęp do zasobów internetowych, organizowanie warsztatów i seminariów z zakresu włączenia cyfrowego oraz przygotowywanie rekomendacji dla Rady Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Konsekwentnie monitorujemy poziom stosowania międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0 (WCAG 2.1) przez polską administrację. Co roku publikujemy Raport Dostępności. To jedyne w Polsce badanie postępów administracji w zakresie publikowania dostępnych treści w Internecie.

Fundacja wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych zorganizowała 10 edycji ogólnopolskiego konkursu ”Strona Internetowa bez Barier” adresowanego do administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora komercyjnego.

Uczestnicy Konferencji w Sali Komlumnowej Sejmu RP (2019 r.)Co roku, już od 7 lat, organizujemy w Sejmie RP w pełni dostępną dla Uczestników i Uczestniczek konferencję Włączenie Cyfrowe, na której m.in. prezentujemy wyniki Raportu Dostępności oraz wyniki konkursu ”Strona Internetowa bez Barier”.

Badania Fundacji Widzialni charakteryzuje profesjonalizm i rzetelność. Zawdzięczamy je opracowanej przez naszych Ekspertów Metodzie oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1.

Audytujemy strony internetowe, ale także aplikacje i inne narzędzia cyfrowe oraz wspieramy wdrażanie dostępności cyfrowej najważniejszych instytucji publicznych (np. PFRON, Urząd Komunikacji Elektronicznej) czy biznesu (np. Orange Polska, Santander Bank Polska)

Wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowaliśmy opisy dziesięciu nowych Kwalifikacji z zakresu dostępności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Już wkrótce jako Instytucja certyfikująca będziemy uprawnieni do nadawania nowych kwalifikacji, m.in. z zakresu: Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG czy Wdrażanie standardów dostępności w organizacji.

Nasi Eksperci prowadza szkolenia obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z dostępnością w Sieci. Tylko w 2019 r. przeszkoliliśmy ponad 530 osób z zakresu dostępności cyfrowej.

Od 2014 r. realizujemy projekt Polska Akademia Dostępności, w ramach którego bezpłatnie przeszkoliliśmy ponad 1800 osób, opracowanych przez nas bezpłatne szablony stron zgodne ze standardem WCAG 2.0, zostały pobrane blisko 15 tys. razy. Z naszych szablonów PAD korzysta kilka tysięcy instytucji. Np. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nasi Eksperci mają na koncie szereg publikacji. Wszystkie udostępniamy bezpłatnie na naszej stronie internetowej. Wśród nich:

Raport Dostępności

Fundacja od lat konsekwentnie monitoruje poziom stosowania standardu dostępności WCAG 2.0, a od tego roku WCAG 2.1, przez polską administrację. W Polsce od zeszłego roku kwestię dostępności reguluje Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W ramach tego działania corocznie przeprowadzane jest badanie dostępności stron www administracji, którego wyniki publikowane są w postaci raportu.

Nasz pierwszy raport - Raport Otwarcia został opublikowany w 2013 r. – wskazywał, że jedynie 1,7 % badanych stron spełnia minimalne wymogi dostępności. Wyniki zeszłoroczne – Raport Dostępności 2019 – już (a może wciąż tylko) 60 % badanych stron spełnia minimalne wymagania.

W tym roku chcemy już po raz 7. przeprowadzić badania, pierwszy raz uwzględniając nową wersję standardu WCAG 2.1 i pierwszy raz w okresie obowiązywania Ustawy o dostępności cyfrowej. Na wyniki Raportu z zapartym tchem czekamy zarówno my, jak i pracownicy działów IT najważniejszych instytucji państwowych oraz obywatele z indywidualnymi potrzebami i eksperci szerokorozumianej dostępności.

Pracowaliśmy dla:

Kilkadziesiąt logo firm i instytucji dla których pracowała Fundacja Widzialni, m.in. Orange Polska, Santander Bank Polska, Rossmann, Bank Millennium, Miasto Stołeczne Warszawa czy PFRON

Statut Fundacji Widzialni

Przejdź na stronę BIP aby zapoznać się ze statutem Fundacji Widzialni.