W ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych powołano Grupę roboczą ds. Dostępności Zasobów Internetowych. Rada Programowa Porozumienia uznała, że bardzo ważne jest zwiększanie kompetencji cyfrowych nie tylko użytkowników Internetu, ale również ich twórców w kontekście tworzenia dostępnych stron www.

Spotkanie członków grupy ds. dostępności

Celem powołanej grupy jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie przygotowywania treści internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania. Promowanie rozwiązań zwiększających dostęp do zasobów internetowych, organizowanie warsztatów i seminariów z zakresu włączenia cyfrowego oraz przygotowywanie rekomendacji dla Rady Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Koordynatorem Grupy jest Artur Marcinkowski - Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.