Fundacja Widzialni” we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach opracowała Metodologię badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0”.

W pracach nad dokumentem uczestniczyli: dr Izabela Mrochen z Uniwersytetu Śląskiego oraz Przemysław Marcinkowski, Marcin Luboń oraz Artur Marcinkowski.

Wciąż istnieją duże rozbieżności w sposobie badania stron www, co prowadzi do nadużyć ze strony organizacji realizujących audyty. Badania są często przeprowadzane nierzetelnie, bez wystarczającej wiedzy i bez zastosowania metod badawczych. Skutkiem tego niektóre serwisy www pozostają niedostępne dla osób niepełnosprawnych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe, pomimo przeprowadzanych testów dostępności.

Dokument opracowany wspólnie przez ekspertów Fundacji Widzialni” i Uniwersytetu Śląskiego porządkuje zagadnienia związane z badaniami dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe, a tym samym pozwala na rzetelne audyty stron internetowych pod względem dostępności.