W imieniu Fundacji Widzialni oraz Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Konferencji – Cyfrowo Wykluczeni – organizowanej 17.03.2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Podczas konferencji zaprezentujemy Raport Dostępności 2015, który jest drugą edycją badania stanu dostępności serwisów internetowych administracji publicznej w Polsce.
W badaniu udział wzięli eksperci Fundacji Widzialni oraz użytkownicy z niepełnosprawnościami z różnych grup narażonych na wykluczenie cyfrowe. Według badań Fundacji Widzialni z 2013 roku, jedynie 1,7% stron www instytucji publicznych spełniała minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.
Jak  wygląda to dziś? Na to pytanie odpowiemy podczas konferencji na której przedstawimy stan dostępności 109 serwisów, w tym strony Sejmu, Senatu, Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sądu Najwyższego, Trybunału konstytucyjnego oraz ministerstw i stron instytucji im podległych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z kwietnia 2012r. już tylko cztery miesiące zostało instytucjom na dostosowanie swoich serwisów do standardu dostępności WCAG 2.0.

Podczas wydarzenia rozstrzygniemy także VI edycję konkursu Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Wyłonimy zwycięzców wśród stron podmiotów publicznych i niepublicznych, którzy najlepiej dostosowali swoje serwisy do standardu WCAG 2.0. Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Ilość miejsc ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: biuro@widzialni.org lub telefoniczny: 34 325 40 41.

Termin:

17 marca 2015 r. w godzinach 10.00-13.00

Miejsce:

Sejm RP ul. Wiejska 4/6/8 Warszawa, Sala Kolumnowa

Agenda:

10.00-10.15 Przywitanie gości - Minister Bogdan Dombrowski,  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Senator Jan Filip Libicki, Artur Marcinkowski Przewodniczący Rady Fundacji

10.15-10.45 Prezentacja Raportu Dostępności 2015 - Przemysław Marcinkowski Specjalista ds. dostępności, Audytor techniczny

10.45-11.00 Sesja pytań

11.00-11.30 Umiejętności cyfrowe – skala wyzwań! - Włodzimierz  Marciński Lider Cyfryzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

11.30-11.50 Rozstrzygnięcie konkursu Strona Internetowa bez Barier”

11.50-12.10 Przerwa kawowa

12.10-12.35 Accessibility w nowej perspektywie finansowej - Minister Paweł Orłowski, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

12.35-12.50 Polska Akademia Dostępności - Wojciech Kulesza Prezes Fundacji Widzialni

12.50-13.00 Sesja pytań

13.00 Zakończenie konferencji

Konferencja będzie w pełni dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Zapewniamy: tłumaczenie na Polski Język Migowy, symultaniczny przekaz tekstowy (SPT) i pętlę indukcyjną. Całość będzie transmitowana on-line. Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do dyspozycji osób z niepełnopsrawnosciami będą również asystenci.

Transmisję on-line z napisami na żywo zapewnia Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu RP we wspólpracy z Unikkon Integral i Dostępni.eu.

HONOROWY PATRONAT 

Logo Marszałka Sejmu

PATRONAT

Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej   Logo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoLogo Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób NiepełnosprawnychLogo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Logo Urzędu Komunikacji Elektronicznej Logo Polskiego Związku Głuchych  Logo Polskiego Związku Niewidomych

PATRONAT MEDIALNY

Logo ITwAdministracji

PARTNER

Logo Orange Polska

SPONSOR

Logo Seventica

WSPÓŁORGANIZATOR

Logo Szerokiego Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych   lOGO Sejmu