Po raz czwarty badamy dostępność stron internetowych administracji publicznej. W tym roku sprawdzimy dostępność 100 stron. Podążając za cyfrowym rozwojem, zbadamy również e-usługi wybrane spośród 35 oferowanych obywatelom przez państwo.

Fundacja Widzialni od lat monitoruje stan dostępności serwisów internetowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów administracji publicznej. Celem badań, przeprowadzonych przez Fundację Widzialni, jest zobrazowanie aktualnego stanu dostępności stron www administracji publicznej.

Cyfrowy krajobraz Polski zmienia się bardzo szybko, a e-państwo ma nam coraz więcej do zaoferowania. Dlatego w tegorocznym Raporcie dostępności” zbadamy nie tylko serwisy www pod kątem zgodności ze standardem WCAG, ale również najpopularniejsze usługi. Usługa to pewien proces, jaki musi przeprowadzić użytkownik. Często angażując w to wiele serwisów, np. zaczyna na stronie Obywatel.gov.pl, a kończy na Urzędzie pracy – wyjaśnia Artur Marcinkowski Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Poprzednie edycje badania w ramach Raportów Dostępności wykazały progres, w poziomie dostępności serwisów administracji publicznej. Przypomnijmy, podczas Raportu Otwarcia w 2013 roku wynosił on jedyne 1,7%, w ubiegłym roku natomiast 22,9%. Mimo istotnej zmiany istnieje zgoda, co do zbyt powolnego tempa przemian, w stosunku do potrzeb użytkowników.

W ostatnim roku zaobserwowaliśmy dużo większe zainteresowanie dostępnością niż w poprzednich latach. W wielu instytucjach spełnienie standardu WCAG jest jednym z ważniejszych działań branych pod uwagę i co warte zaznaczenia, nie na samym końcu procesu tworzenia serwisu www, ale jeszcze przed jego powstaniem na etapie makiety. Po takich obserwacjach mamy nadzieję, że poziom dostępności wzrośnie – mówi Przemysław Marcinkowski Członek Zarządu Fundacji Widzialni i ekspert ds. dostępności.

Sposób przygotowania Raportu Dostępności

Do badania typowane są strony najważniejszych osób i instytucji, wszystkich Ministerstw oraz wybrane serwisy należące do instytucji podlegających poszczególnym resortom. Badanie przeprowadzane jest w trzech etapach:

 • I etap – badanie eksperckie,
 • II etap – sprawdzenie przez konsultantów z niepełnosprawnością poprawności kluczowych elementów na badanych stronach www,
 • III etap – realizacja zadań w obrębie badanych serwisów przez konsultantów z niepełnosprawnością.

Kiedy poznamy wyniki?

Podsumowanie tegorocznego badania zaprezentowane zostanie w drugiej połowie kwietnia 2017 roku podczas konferencji Włącznie Cyfrowe, która odbędzie się w Sejmie RP. Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację Widzialni, podczas którego poruszane są istotne kwestie związane z dostępnością informacji w postaci cyfrowej. Zobaczymy nie tylko jaki odsetek serwisów wypełnia standard, ale również jak zmieniły się serwisy w stosunku do ubiegłego roku.

Wydarzeniu towarzyszy uhonorowanie Laureatów konkursu Strona Internetowa bez Barier. W tym roku nowością będzie wybór Lidera Cyfrowej Dostępności, sylwetkę zwycięzcy również poznamy podczas Konferencji.

Lista wytypowanych do badania w tym roku:

 1. Strony www:
 2. E-usługi (lista badanych usług może ulec zmianom)
  • Załóż Profil Zaufany ePUAP
  • Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
  • Zgłoś się do urzędu pracy
  • Skorzystaj z programu Rodzina 500+
  • Zgłoś pobyt za granicą - system Odyseusz
  • Zgłoś zbycie pojazdu, np. sprzedaż, przekazanie w darowiźnie