Fundacja Widzialni nawiązała współpracę z agencją J. Walter Thompson Group Poland w ramach promowania odpowiedzialności społecznej w komunikacji cyfrowej.

Celem współpracy jest budowanie świadomości na temat problemu wykluczenia cyfrowego oraz zapobieganie mu poprzez właściwą edukację oraz wsparcie techniczne w przygotowaniu publikowanych treści. Wspólnie z agencją będziemy wspierać i promować odpowiedzialność społeczną w zakresie m. in. komunikacji cyfrowej.

J. Walter Thompson Group Poland to Grupa spółek polskiego oddziału powstałej w 1864 roku międzynarodowej agencji reklamowej. W skład grupy wchodzą wyspecjalizowane jednostki składające się w jeden ekosystem usług komunikacyjnych: J. Walter Thompson Warsaw, Lemon Sky, Always On, Geometry i J. Grupa posiada zarówno kompetencje komunikacyjno-biznesowe, jak i silne zaplecze technologiczne z zakresu IT oraz performance marketingu. Skoncentrowana na prostych, ale innowacyjnych rozwiązaniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jest najstarszą polską agencją reklamową na rynku.