O dotychczasowym sukcesie Polskiej Akademii Dostępności świadczy ponad 9500 pobrań wzorców stron oraz ponad tysiąc osób, które skorzystało ze szkoleń oraz kursów na platformie e-learnigowej. Z szablonów oferowanych w ramach PAD korzystają urzędy gmin, miast, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, szkoły czy archiwa państwowe, ale także np. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Chociaż PAD został przygotowany z myślą o instytucjach publicznych juz dziś ze stron korzystają m.in.: Fundacja Oczami Brata, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora, czy Fundacja Polska Bez Barier.

W ramach obecne edycji projektu w 2017 roku proponujemy rozwiązania dedykowane NGO, w tym:
  • opracowanie 60 nowych wzorów stron internetowych dla NGO (wrzesień 2017) 
  • przeprowadzenie 8 szkoleń dla pracowników organizacji pozarządowych (wrzesień - listopad)
  • popularyzacja dostępności m.in. kursów z platformy elearningowej 
  • wsparcie eksperckie w instalowaniu i obsłudze produktów PAD w ramach Wirtualnego Biura Eksperckiego 
Projekt skierowany do sektora pozarządowego w Polsce. Zapraszamy do udziału pracowników i współpracowników wszystkich organizacji pozarządowych!
Polska Akademia Dostępności powstała i była rozwijana w latach 2014-15 z funduszy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W 2017 roku zostanie rozbudowana o narzędzia dla organizacji pozarządowych w ramach dotacji FIO 2017 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany i utrzymywany przez Fundację Widzialni.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich