Po raz piąty zbadamy dostępność publicznych stron internetowych pod kątem zgodności z obowiązującym w Polsce standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). W tym roku sprawdzimy aż osiemdziesiąt trzy serwisy. W raporcie uwzględnimy również dziewięć publicznych e-usług oraz pięć aplikacji mobilnych.

Fundacja Widzialni od lat monitoruje stan dostępności serwisów internetowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów administracji publicznej. Dzięki Raportowi dostępności oceniamy w jaki sposób instytucje publiczne wywiązują się z obowiązku dostosowania swoich serwisów www dla osób o specjalnych potrzebach.

Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni - Obecnie nie tylko instytucje publiczne powinny dbać o dostępność serwisów, usług i aplikacji ale również biznes powinien przygotować się do tego procesu. Nadchodzą nowe regulacje, które wzmocnią obowiązek dla instytucji publicznych, np. Dyrektywa o dostępności publicznych stron internetowych i aplikacji. Biznes z kolei powinien zwrócić szczególną uwagę na Europejski Akt o dostępności. A w najbliższym czasie czeka nas nowy rządowy program - Dostępność Plus.

Poprzednie edycje badania w ramach Raportów Dostępności wykazały progres, w poziomie dostępności serwisów administracji publicznej. Przypomnijmy, podczas Raportu Otwarcia w 2013 roku jedynie 1,7% przebadanych stron spełniało minimalne kryteria, w ubiegłym roku natomiast 47,8%. Mimo istotnej zmiany istnieje zgoda, co do zbyt powolnego tempa przemian, w stosunku do potrzeb użytkowników.

Do tegorocznego Raportu Dostępności dodaliśmy również badanie dostępności wybranych aplikacji mobilnych udostępnianych przez administrację publiczną. Powodem takiej decyzji jest coraz szersze wykorzystanie przez użytkowników takich środków komunikacji w kontakcie i pozyskiwaniu danych udostępnianych przez administrację. -  mówi Marcin Luboń Członek Zarządu Fundacji Widzialni i ekspert ds. dostępności.

Sposób przygotowania Raportu Dostępności

Do badania typowane są strony najważniejszych osób i instytucji, wszystkich ministerstw oraz wybrane serwisy należące do instytucji podlegających poszczególnym resortom. Badanie przeprowadzane jest w trzech etapach:

 • I etap – badanie eksperckie,
 • II etap – sprawdzenie przez konsultantów z niepełnosprawnością poprawności kluczowych elementów na badanych stronach www,
 • III etap – realizacja zadań w obrębie badanych serwisów przez konsultantów z niepełnosprawnością.

Kiedy poznamy wyniki?

Podsumowanie tegorocznego badania zaprezentowane zostanie 16.04.2018 podczas konferencji Włącznie Cyfrowe, która odbędzie się w Sejmie RP. Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację Widzialni, podczas którego poruszane są istotne kwestie związane z dostępnością informacji w postaci cyfrowej. 

Wydarzeniu towarzyszy uhonorowanie laureatów konkursu Strona Internetowa bez Barier oraz ogłoszenie Lidera Cyfrowej Dostępności 2018.

Lista wytypowanych do badania w tym roku stron:

 1. Prezydent: www.prezydent.pl
 2. Premier: www.premier.gov.pl
 3. Sejm: www.sejm.gov.pl
 4. Senat: www.senat.gov.pl
 5. Sąd Najwyższy: www.sn.pl
 6. Trybunał Konstytucyjny: www.trybunal.gov.pl
 7. Ministerstwo Cyfryzacji: www.gov.pl
 8. Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
 9. Ministerstwo Energii: www.me.gov.pl
 10. Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl
 11. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: www.mgm.gov.pl
 12. Ministerstwo Infrastruktury www.mib.gov.pl
 13. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
 14. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl
 15. Ministerstwo Obrony Narodowej: www.mon.gov.pl
 16. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
 17. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
 18. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii www.mpit.gov.pl
 19. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju www.miir.gov.pl
 20. Ministerstwo Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl
 21. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl
 22. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl
 23. Ministerstwo Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
 24. Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl
 25. Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
 26. Dolnośląski Urząd Wojewódzki: www.duw.pl
 27. Mazowiecki Urząd Wojewódzki: www.mazowieckie.pl
 28. Śląski Urząd Wojewódzki: www.katowice.uw.gov.pl
 29. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 30. Podlaski Urząd Wojewódzki: www.bialystok.uw.gov.pl
 31. Łódzki Urząd Wojewódzki: www.lodzkie.eu
 32. Wielkopolski Urząd Wojewódzki: www.poznan.uw.gov.pl
 33. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki: www.szczecin.uw.gov.pl
 34. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: www.kielce.uw.gov.pl
 35. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: www.uw.olsztyn.pl
 36. Pomorski Urząd Wojewódzki: www.gdansk.uw.gov.pl
 37. Lubuski Urząd Wojewódzki: www.lubuskie.uw.gov.pl
 38. Lubelski Urząd Wojewódzki: www.lublin.uw.gov.pl
 39. Podkarpacki Urząd Wojewódzki: www.rzeszow.uw.gov.pl
 40. Małopolski Urząd Wojewódzki: www.malopolska.uw.gov.pl
 41. Opolski Urząd Wojewódzki: www.opole.uw.gov.pl
 42. Urząd Miasta w Warszawie: www.um.warszawa.pl
 43. Urząd Miasta w Krakowie: www.krakow.pl
 44. Urząd Miasta we Wrocławiu: www.wroclaw.pl
 45. Urząd Miasta w Poznaniu: www.poznan.pl
 46. Urząd Miasta w Gdańsku: www.gdansk.pl
 47. Urząd Miasta w Lublinie: www.lublin.eu
 48. Urząd Miasta w Rzeszowie: www.rzeszow.pl
 49. Ośrodek Przetwarzania Informacji: www.opi.org.pl
 50. Naukowa i akademicka sieć komputerowa: www.nask.pl
 51. Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 52. Urząd Transportu Kolejowego: www.utk.gov.pl
 53. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad: www.gddkia.gov.pl
 54. Centralny Ośrodek Informatyki: www.coi.gov.pl
 55. Historia Pojazdu: www.historiapojazdu.gov.pl
 56. Obywatel.gov.pl Informacje i usługi przyjazne obywatelom: www.obywatel.gov.pl
 57. Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.fundusze.mswia.gov.pl
 58. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej: www.prokuratoria.gov.pl
 59. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: www.krus.gov.pl
 60. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
 61. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  www.kowr.gov.pl
 62. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  www.archiwa.gov.pl
 63. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów www.nimoz.pl
 64. Biuro Programu Niepodległa” niepodlegla.gov.pl
 65. Główny Inspektorat Farmaceutyczny: www.gif.gov.pl
 66. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: www.csioz.gov.pl
 67. Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.senior.gov.pl
 68. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl
 69. Centrum Projektów Polska Cyfrowa: www.cppc.gov.pl
 70. Urząd Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl
 71. E-PUAP: www.epuap.gov.pl
 72. Strona Ministerstwa Cyfryzacji Dane Publiczne: www.danepubliczne.gov.pl
 73. Finanse www.finanse.mf.gov.pl
 74. Najwyższa Izba Kontroli: www.nik.gov.pl
 75. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: www.gios.gov.pl
 76. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
 77. Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl
 78. Lasy Państwowe: www.lasy.gov.pl
 79. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl
 80. Lektury www.lektury.gov.pl
 81. Urząd ds. Cudzoziemców www.udsc.gov.pl
 82. Strona projektu www.tworzymyatmosfere.pl
 83. Rodzina rodzina.gov.pl

E-usługi (lista badanych usług może ulec zmianie)

 1. Załóż jednoosobową działalność gospodarczą
 2. Zgłoś się do Urzędu Pracy
 3. Skorzystaj z programu Rodzina 500+
 4. Proszę złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przez Internet
 5. Uzyskaj odpis aktu cywilnego przez Internet
 6. mDokumenty, skorzystaj z dowodu przez komórkę
 7. mDokumenty – potwierdzaj tożsamość smartfonem – wersja beta
 8. Zintegrowany Informator Pacjenta
 9. Usługi ZUS