Nowy kierunek studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”- głównym tematem tegorocznej konferencji organizowanej przez Fundację Widzialni oraz Uniwersytet Śląski.

Konferencja Włącznie Cyfrowe i Społeczne” jest doroczną inicjatywą Fundacji Widzialni mającą na celu propagowanie idei Internetu dostępnego i przyjaznego dla wszystkich. Tegoroczna konferencja poruszała zagadnienia wynikające z toku nowych studiów na Uniwersytecie Śląskim jak i dotyczyła szerokorozumianej dostępności.

Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia” to pierwszy w Polsce kierunek, w ramach którego studenci będą się kształcić horyzontalnie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Wśród zagadnień znajdą się obszary dotyczące tworzenia stron www, audiodeskrypcji dedykowanej osobom niewidomym, tworzenia filmów i multimediów dla osób głuchych, elementy projektowania uniwersalnego przestrzeni architektonicznej. Ten kierunek jest innowacyjny w zakresie swojego programu, jest on bowiem interdyscyplinarny. Łączy różne dziedziny i nauki, wśród nich są nauki socjologiczne, informacyjne, humanistyczne, techniczne” tłumaczy dr Izabela Mrochen – kierownik studium.

Dostępność jest warunkiem uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym. Dzięki projektowaniu uniwersalnemu, który stawia użytkownika na pierwszym miejscu już na etapie tworzenia mamy szansę usunąć ewentualne bariery. Dostępne systemy informacyjno-komunikacyjne pozwolą osobom starszym i niepełnosprawnym na pełne uczestnictwo w życiu publicznym oraz innych dziedzinach życia.

Konferencja Włączenie Cyfrowe i Społeczne” odbyła się 11 grudnia 2013 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej na Uniwersytecie Śląskim. Celem konferencji było przybliżenie szeroko pojętej dostępności. Do tej pory organizowaliśmy konferencje dotyczące włączenia cyfrowego. W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć tę formułę o dostępność architektoniczną i dostępność multimediów.” - mówi Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni – Artur Marcinkowski.

Na konferencji wysłuchaliśmy następujących prelekcji:

 • Dr Izabela Mrochen – Nowe wyzwania na Uniwersytecie Śląskim
 • Barbara Szymańska – Przybliżenie idei audiodeskrypcji
 • Monika Szczygielska – Multimedia w procesie włączenia cyfrowego i społecznego
 • Rafał Trzaskowski, Minister Administracji i Cyfryzacji – Nagranie
  Nagranie normal
 • Jan Zieliński, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego – Dostępność instytucji publicznych
 • Artur Marcinkowski – Stan polskiego Internetu

Patroni wydarzenia

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polski Związek Głuchych

Patron medialny

 • Radio Katowice
 • TVP Katowice
 • Gazeta Wyborcza

Sponsor

 • IBM