Logo Umiejętności dla przyszłości

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowychw Polsce powstało z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego oraz Krajowego Lidera Cyfryzacji Włodzimierza Marcińskiego. Przedsięwzięcie objął patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Celem Porozumienia jest inicjowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, promowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie technologii cyfrowych w Polsce.

Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji i firm, które identyfikują się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji. Fundacja Widzialni ma zaszczyt być jednym z sygnatariuszy porozumienia.

Na inauguracji Porozumienia była obecna Neelie Kroes, Komisarz Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, która porównuje nasze Porozumienie do najlepszych inicjatyw europejskich, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających zaawansowane kompetencje cyfrowe, w szczególności do Wielkiej Koalicji na rzecz cyfrowych miejsc pracy i Manifestu w sprawie e-Umiejętności.

Komisarz Neelie Kroes: Polsko, jesteście przykładem dla innych normal

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni zaznaczył, że Powszechność i zaawansowane umiejętności cyfrowe mieszkańców danego kraju stają się wyznacznikiem dynamiki rozwoju społeczeństwa”. Komisja Europejska podaje bowiem, że już w 2015 roku 90 proc. tworzonych miejsc pracy będzie wymagało podstawowych umiejętności cyfrowych. Według tegorocznych badań Diagnozy społecznej z komputerów i Internetu nie korzysta 36 proc. dorosłych Polaków.

Sygnatariusze Porozumienia za priorytet obrali budowanie umiejętności cyfrowych niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie dostępu do edukacji cyfrowej, a tym samym będą walczyć o poprawienie jakości życia Polaków.

- Będziemy poszukiwać synergii pomiędzy realizowanymi przez siebie inicjatywami, gromadzić informacje o dobrych praktykach i propagować je nawet w środowiskach z pozoru odległych od zagadnień cyfryzacji” – mówi Włodzimierz Marciński Lider Cyfryzacji.

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce Prezydent

Do Porozumienia przystąpili:

 1. Polskie Towarzystwo Informatyczne – Prezes Marian Noga
 2. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – Prezes Wacław Iszkowski
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Prorektor ds. Nauki Zbigniew Kąkol
 4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Prezes FRSI Rafał Kramza
 5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Dyrektor Generalny Lech Pilawski
 6. Stowarzyszenie Miasta w Internecie – Prezes Krzysztof Głomb
 7. Telewizja Polska S.A. – Członek Zarządu Marian Zalewski
 8. UPC Polska – Prezes Simon Boyd
 9. Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe – Dyrektor Maciej Stroiński
 10. Orange Polska – Dyrektor ds. spraw społecznych i CSR Wojciech Dziomdziora
 11. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska – Dyrektor Aleksander Tarkowski
 12. Google Polska – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Agnieszka Hryniewicz-Bieniek
 13. Konfederacja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych – Członek Zarządu Andrzej Marcinkiewicz
 14. Fundacja Widzialni – Przewodniczący Rady Fundacji Artur Marcinkowski
 15. Poczta Polska S.A. – Członek Zarządu Janusz Wojtas
 16. Gmina Mrozy – Wójt Dariusz Jaszczuk
 17. Huawei Polska – Zastępca Dyrektora Generalnego Mao Haohui
 18. Fundacja Nowoczesna Polska – Dorota Górecka
 19. Cisco – Dyrektor Generalny Dariusz Fabiszewski
 20. Fundacja Wspomagania Wsi – Prezes Piotr Szczepański
 21. Microsoft Polska – Dyrektor Generalny Ronald Binkofski
 22. Fundacja Legalna Kultura – Prezes Kinga Jakubowska
 23. Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – Rektor Politechniki Gdańskiej Henryk Krawczyk
 24. Instytut Spraw Publicznych – Członek Zarządu dr Agnieszka Liszka