Fundacja Widzialni jest członkiem Koalicji na rzecz cyfrowego włączenia
"Dojrz@łość w sieci"

UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce powołało Koalicję Cyfrowego
Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci". Celem projektu jest zjednoczenie firm,
organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z Internetu. Pierwszymi członkami organizacji zostały Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Do szeregów koalicji dołączyła również Fundacja Widzialni.

Utworzenie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci" wynika z faktu, że osoby starsze w mniejszym stopniu korzystają z Internetu i nowych technologii, co grozi wykluczeniem tych ludzi ze świata nowoczesnej komunikacji. Organizacja ma na celu aktywizowanie w tym zakresie osób powyżej pięćdziesiątego roku życia przez popularyzowanie wśród nich wiedzy na temat nowoczesnych technologii, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie dostępu i umiejętności posługiwania się nimi. Koalicja zamierza również zabierać głos w debatach publicznych dotyczących spraw istotnych dla przeciwdziałania e-wykluczeniu w Polsce oraz inicjować dyskusje na ten temat.

Koalicja ma charakter nieformalny i jest otwarta na kolejne firmy i instytucje, które chciałyby zaangażować się w kampanię na rzecz walki z e-wykluczeniem starszych osób. Patronat nad projektem objęły Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.