Na Konferencji Cyfrowo Wykluczeni, która odbyła się 17 marca 2015 w Sali Kolumnowej Sejmu RP został zaprezentowany Raport Dostępności 2015 oraz ogłoszono wyniki VI edycji Konkursu Strona Internetowa bez Barier”.

Współorganizatorem konferencji był Parlamentarny Zespół ds. osób niepełnosprawnych. Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego.

Według najnowszych badań Fundacji Widzialni 12,8% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Raport Dostępności 2015

Konkurs Strona Internetowa bez Barier był współorganizowany z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Wyniki Konkursu Strona Internetowa bez Barier

Na konferencji wysłuchaliśmy prelekcji:

  • Włodzimierza Marcińskiego Lidera Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Umiejętności cyfrowe – skala wyzwań!

Technologie teleinformatyczne to przyszłość – tak mówił Włodzimierz Marciński, Lider cyfryzacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  –  Polacy odnoszą sukcesy na arenie światowej, ale wciąż odstajemy od reszty. Musimy zadbać o wykształcenie (..) Pamiętajmy, że Internet to niekiedy jedyne źródło informacji dla osób z niepełnosprawnościami.

  • Ministra Pawła Orłowskiego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w unijnych programach na lata 2014-2020

Dostępność będzie uwzględniana we wszystkich przyszłych projektach. Będziemy tworzyć dostępne kompleksowe usługi elektroniczne uwzględniające digitalizację zasobów –mówił Paweł Orłowski, Minister Rozwoju i Infrastruktury.

Tendencja wzrostowa i duże zainteresowanie zagadnieniami dostępności wśród pracowników administracji pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy wzrost stanu dostępności publicznych stron www w Polsce - mówi Prezez Fundacji Widzialni Wojciech Kulesza

 

Statystyki przedstawiające korzystanie z Internetu przez osoby niepelnosprawne

Statystyki przedstawiające korzystanie z Internetu przez osoby niepełnosprawne:

  • 30% osób z niepełnosprawnością korzysta z Internetu  
  • Spośród nich 90% regularnie
  • 36% osób preferuje załatwianie spraw urzędowych przez Internet
  • 49% osób w 2014 roku załatwiało sprawy przez Internetu
  • 54% osób ocenia pozytywnie załatwiona sprawę przez Internet
  • 67% osób chce rozwoju usług dostępnych przez Internet
  • 73% osób jest zainteresowanych korzystaniem z cyfrowych wersji dóbr kultury
  • 29% osób ocenia pozytywnie zrozumiałość stron internetowych urzędów
Źródło: "e-Administracja w oczach internautów", 2014 r.

Link do transmisji z Sejmu