Jak skutecznie budować świat bez barier zastanawialiśmy się podczas konferencji "Cyfrowo Wykluczeni", która odbyła się 20 kwietnia 2016 roku w Sejmie RP.

Zgodnie z najnowszymi badaniami Fundacji Widzialni tylko ok. 23% spośród przebadanych stron WWW instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Przeczytaj więcej o Raporcie Dostępności 2016

W ferworze życia nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jakimi problemami borykają się inni ludzie obok nas – tłumaczyła  Anna Streżyńska. – Minister Cyfryzacji ma wiele różnych serwisów. Mamy i takie, które nie są przyjazne i dostępne dla nikogo. Dzisiaj myślimy o dostępności w sposób znacznie bardziej uporządkowany. Czy jest to postęp wystarczający? Jak się czujemy jako ludzie, którzy być może nie intencjonalnie, ale wykluczają innych z obrotu informacji, wiedzy, z dostępności do serwisów i usług publicznych? – pytała retorycznie. – Istotę problemu najlepiej oddaje Henry Ford, który powiedział, że jeżeli istnieje jakiś sekret sukcesu, to jest nim umiejętność przyjęcia punktu widzenia innych ludzi.

Obecny stan dostępności stron internetowych administracji nie satysfakcjonuje ani Fundacji Widzialni ani Ministerstwa Cyfryzacji.

Przyczyny takiej sytuacji wynikają z braku sankcji. Zupełnie inaczej wygląda wdrażanie dostępności w firmach telekomunikacyjnych, którym za nieprzestrzeganie prawa grozi kara finansowa – wskazuje Monika Szczygielska z Fundacji Widzialni. Aktualnie w Sejmie RP trwają prace nad dostosowaniem prawa zamówień publicznych do dyrektywy z 2014 roku. Choć dyrektywa daje taką możliwość, polski projekt nie przewiduje opcji wykluczenia z kolejnego przetargu nierzetelnego wykonawcy, który dostarcza administracji niedostępne rozwiązania.

Podczas wystąpienia Minister Cyfryzacji padły konkretne deklaracje.

Resort cyfryzacji, choć wciąż jeszcze sprzątamy tą skomplikowaną rzeczywistość deklaruje, że będzie wspierał wszelkie działania zmierzające do zwiększenia dostępności serwisów internetowych. Wspomniany przeze mnie Henry Ford mawiał także, że więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy, niż próbując je rzeczywiście rozwiązać. Mam nadzieję, że wspólnie zabierzemy się za kolejny etap rozwiązywania problemów dostępności – mówiła Minister Anna Streżyńska.

Także Komisji Europejskiej zależy żeby wszyscy obywatele byli beneficjentami jednolitego rynku cyfrowego", o czym mówiła Kamili Kloc z gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrusa Ansipa. Komisja Europejska w 2015 roku złożyła projekt dyrektywy regulującej dostępność m.in. sektora bankowego i telekomunikacyjnego.


Wystąpienie Kamili Kloc, Zastępcy szefa gabinetu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrusa Ansipa

Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce, w wystąpieniu "Umiejętności cyfrowe dla wszystkich" apelował:

Powinniśmy być twórcami, nie tylko konsumentami, ponieważ wspólnie tworzymy rzeczywistość, również tą interaktywną. Jeśli chcemy budować potencjał Polski, to zależy on od naszych przyszłych umiejętności. Uczmy się, zdobywajmy te umiejętności, budujmy sensowne usługi, budujmy nasz wewnętrzny dom cyfrowy i konkurencyjny.

Uczyć należy się od najlepszych. Pozytywnym przykładem są serwisy nagrodzonych i wyróżnionych w  VII edycji Konkursu Strona Internetowa bez Barier, który został rozstrzygnięty podczas konferencji.

Zapoznaj się z wynikami Konkursu Strona Internetowa bez Barier

W drugiej części konferencji dyskutowaliśmy o Dostępności w biznesie” z przedstawicielami: Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Orange Polska, UPC Polska, Związku Banków Polskich oraz Soflab Technology.

Komu opłaca się dostępność w biznesie? - link do artykułu ze skrótem debaty

Konferencja była w pełni dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Zapewniliśmy: tłumaczenie na polski język migowy (PJM), symultaniczny przekaz tekstowy (SPT) i pętlę indukcyjną. Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami byli również asystenci.

Link do transmisji z Sejmu

Współorganizatorem konferencji było Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Partnerami konferencji byli: Związek Banków Polskich oraz Orange Polska.

Foto: Magda Pawluczuk