Już po raz siódmy zbadamy dostępność publicznych stron internetowych pod kątem zgodności z obowiązującym w Polsce standardem WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). W tym roku sprawdzimy  osiemdziesiąt osiem serwisów jak również dziewięć publicznych e-usług oraz pięć aplikacji mobilnych.

Fundacja Widzialni od lat monitoruje stan dostępności serwisów internetowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów administracji publicznej. Dzięki Raportowi Dostępności” ocenimy w jaki sposób instytucje publiczne wywiążą się z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przypominamy, że kończy się okres przejściowy dla serwisów, które powstały przed 23.09.2018.

Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni:  Po wielu latach pracy i starań głównie organizacji pozarządowych, dostępność nie jest już tylko niechcianym i niezrozumianym dodatkiem. Dzisiaj dostępność jest koniecznością wynikającą z obecnego prawa ale również staje się dobrą praktyką, powszechnym podejściem w tworzeniu stron internetowych, aplikacji mobilnych i cyfrowych usług publicznych. Przez wiele lat przygotowywania "Raportu dostępności" widać trend polegający na coraz lepiej dostosowywanych zasobach internetowych dla osób z indywidualnymi potrzebami. Jednak w dalszym ciągu potrzebujemy w Polsce większej świadomości, wiedzy i zrozumienia dla dostępności. Mam nadzieję, że do poprawy wiedzy i umiejętności w tworzeniu zasobów cyfrowych dostępnych dla wszystkich użytkowników, przyczynią się nowe zawody przygotowane przez nas w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Poprzednia edycja badania w ramach Raportu Dostępności” wykazała dość duży progres. Wynik ten był na poziomie 60,2%. Jak będzie w tym roku, dowiemy się tuż po wakacjach.

Z roku na rok wyraźnie widać, że projektowanie usług, aplikacji, stron www dostępnych dla możliwie wszystkich użytkowników, staje się coraz bardziej powszechne. Wzrasta świadomość potrzeb obywateli. Przede wszystkim wzrasta wiedza programistów tworzących serwisy. Dzisiaj nie tylko tworzy się aplikacje publiczne dostępne, ale również firmy prywatne coraz częściej myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami – mówi Marcin Luboń Członek Zarządu Fundacji Widzialni i ekspert ds. dostępności.

Sposób przygotowania Raportu Dostępności

Do badania typowane są strony najważniejszych osób i instytucji, wszystkich ministerstw oraz wybrane serwisy należące do instytucji podlegających poszczególnym resortom. Badanie przeprowadzane jest w trzech etapach:

 • I etap – badanie eksperckie,
 • II etap – sprawdzenie przez konsultantów z niepełnosprawnością poprawności kluczowych elementów na badanych stronach www,
 • III etap – realizacja zadań w obrębie badanych serwisów przez konsultantów z niepełnosprawnością.

Kiedy poznamy wyniki?

Podsumowanie tegorocznego badania zaprezentowane zostanie w pierwszym tygodniu września. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, niestety nie zaprezentujemy raportu w Sejmie,  ale gwarantujemy, że jego prezentacja będzie wydarzeniem unikalnym i oczywiście dostępnym dla osób z indywidualnymi potrzebami.

Lista wytypowanych do badania w tym roku stron:

 1. Sąd Najwyższy: www.sn.pl
 2. Sejm: www.sejm.gov.pl
 3. Prezydent: www.prezydent.pl
 4. Premier: www.premier.gov.pl
 5. Senat: www.senat.gov.pl
 6. Trybunał Konstytucyjny: ww.trybunal.gov.pl
 7. Ministerstwo Aktywów Państwowych: www.gov.pl/aktywa-panstwowe
 8. Ministerstwo Cyfryzacji: www.gov.pl/cyfryzacja
 9. Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.gov.pl/edukacja
 10. Ministerstwo Finansów: www.gov.pl/finanse
 11. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: www.gov.pl/fundusze-regiony
 12. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: www.gov.pl/gospodarkamorska
 13. Ministerstwo Infrastruktury: www.gov.pl/infrastruktura
 14. Ministerstwo Klimatu: www.gov.pl/klimat
 15. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.gov.pl/kultura
 16. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.gov.pl/nauka
 17. Ministerstwo Obrony Narodowej: www.gov.pl/obrona-narodowa
 18. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina
 19. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/rolnictwo
 20. Ministerstwo Rozwoju: www.gov.pl/rozwoj
 21. Ministerstwo Sportu: www.gov.pl/sport
 22. Ministerstwo Sprawiedliwości: www.gov.pl/sprawiedliwosc
 23. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.gov.pl/mswia
 24. Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja
 25. Ministerstwo Środowiska: www.gov.pl/srodowisko
 26. Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/zdrowie
 27. Dolnośląski Urząd Wojewódzki:www.duw.pl
 28. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 29. Lubelski Urząd Wojewódzki: www.lublin.uw.gov.pl
 30. Lubuski Urząd Wojewódzki: www.lubuskie.uw.gov.pl
 31. Łódzki Urząd Wojewódzki: www.lodz.uw.gov.pl
 32. Małopolski Urząd Wojewódzki: www.malopolska.uw.gov.pl
 33. Mazowiecki Urząd Wojewódzki: www.mazowieckie.pl
 34. Opolski Urząd Wojewódzki: www.opole.uw.gov.pl
 35. Podkarpacki Urząd Wojewódzki: www.rzeszow.uw.gov.pl
 36. Podlaski Urząd Wojewódzki: www.bialystok.uw.gov.pl
 37. Pomorski Urząd Wojewódzki: www.gdansk.uw.gov.pl
 38. Śląski Urząd Wojewódzki: www.katowice.uw.gov.pl
 39. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: www.kielce.uw.gov.pl
 40. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: www.uw.olsztyn.pl
 41. Wielkopolski Urząd Wojewódzki: www.poznan.uw.gov.pl
 42. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki: www.szczecin.uw.gov.pl
 43. Urząd Miasta Gdańska: www.gdansk.pl
 44. Urząd Miasta Krakowa: www.krakow.pl
 45. Urząd Miasta Poznania: www.poznan.pl
 46. Urząd Miasta Łodzi: uml.lodz.pl
 47. Urząd Miasta Białegostoku: www.bialystok.pl
 48. Urząd Miasta Szczecina: www.szczecin.pl
 49. Urząd Miasta Katowic: www.katowice.eu
 50. Urząd Komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl
 51. Obywatel.gov.pl Informacje i usługi przyjazne obywatelom: obywatel.gov.pl
 52. Centralny Ośrodek Informatyki: www.coi.gov.pl
 53. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl
 54. Naukowa i akademicka sieć komputerowa: www.nask.pl
 55. Prokuratoria Generalna: www.prokuratoria.gov.pl
 56. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: www.csioz.gov.pl
 57. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl
 58. Portal Podatkowy: www.podatki.gov.pl
 59. Urząd Transportu Kolejowego: www.utk.gov.pl
 60. Główny Inspektorat Farmaceutyczny: www.gov.pl/gif
 61. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
 62. Najwyższa Izba Kontroli: www.nik.gov.pl
 63. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: www.krus.gov.pl
 64. Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ: www.pacjent.gov.pl
 65. Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl
 66. E-PUAP: epuap.gov.pl
 67. Zintegrowany Informator Pacjenta: zip.nfz.gov.pl
 68. Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 69. Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:  www.fundusze.mswia.gov.pl
 70. Ośrodek Przetwarzania Informacji: www.opi.org.pl
 71. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa: www.kowr.gov.pl
 72. Centrum Projektów Polska Cyfrowa: www.cppc.gov.pl
 73. Centralna Komisja Egzaminacyjna: www.cke.gov.pl
 74. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl
 75. Agencja Rezerw Materiałowych: www.arm.gov.pl
 76. Narodowe Centrum Kultury: www.nck.pl
 77. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych: www.archiwa.gov.pl
 78. Polski Instytut Sztuki Filmowej: www.pisf.pl
 79. Urząd Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
 80. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
 81. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: www.gdos.gov.pl
 82. Portal Jakości Powietrza: www.powietrze.gios.gov.pl
 83. Informator o Terminach Leczenia: www.terminyleczenia.nfz.gov.pl
 84. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji: www.zer.mswia.gov.pl
 85. Krajowy Zasób Nieruchomości: www.mieszkanieplus.gov.pl
 86. Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.wypoczynek.men.gov.pl
 87. Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym: polon.nauka.gov.pl/siec-polon
 88. e-Sprawozdania Finansowe: e-sprawozdania.mf.gov.pl

E-usługi (lista badanych usług może ulec zmianie)

 1. Załóż eSkrzynkę
 2. Recepta
 3. Skorzystaj z programu Rodzina 500+
 4. Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 5. Uzyskaj odpis aktu cywilnego przez Internet
 6. Usługi ZUS
 7. Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego
 8. Uzyskaj dowód osobisty
 9. Uzyskaj wypis z ewidencji gruntów

Aplikacje

 1. iPolak
 2. mObywatel
 3. Regionalny System Ostrzegania 
 4. NFZ CanCell Cancer 
 5. Muzeum Śląskie

Lista stron i usług może ulec zmianie.