Co zrobić, aby e-usługi były dostępne zastanawialiśmy się podczas konferencji "Włączenie Cyfrowe. Dostępne e-Usługi", która odbyła się 25 kwietnia w Sejmie RP.

Raport Dostępności 2017

Blisko połowa publicznych stron www jest już dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Niestety nowe e-usługi oferowane obywatelom są niedostępne dla użytkowników niewidomych – wynika z raportu Fundacji Widzialni.

Przeczytaj więcej o Raporcie Dostępności 2017.

Dostępność 47,8% badanych serwisów to przełom. Efekt pracy Fundacji i innych organizacji, które wykonały ogrom pracy wydając podręczniki, organizując konferencje, szkolenia, uczestnicząc w partnerstwach i koalicjach, spotkaniach. Niestety badanie e-usług wykazało, że w przeciwieństwie do portali informacyjnych jest jeszcze wiele do zrobienia. Użytkownicy z dysfunkcjami wzroku z nich nie skorzystają mówi Przemysław Marcinkowski, wiceprezes Fundacji Widzialni, specjalista ds. dostępności.

Skok w dostępności stron www administracji skomentował Wiceminister Cyfryzacji Marek Zagórski, który oficjalne otworzył konferencję.

W imieniu swoim i Minister Anny Streżyńskiej dziękuję za tę pracę, którą włożyliście i będziecie jeszcze wkładać w to, aby świat cyfrowy był dostępnym światem dla wszystkich osób. (...) To jest też wyzwanie dla nas. To co państwo robicie na co dzień (...) jest bardzo mobilizujące dla administracji.

Wykonaliśmy bardzo duży skok, jeśli chodzi o dostępność stron internetowych. Nie schodząc z tej drogi, mamy do wykonania kolejny – spowodować, by e-usługi, zwłaszcza administracji publicznej, ale także biznesowe, były dostępne. (...) Mam nadzieję, że potrafimy Państwu dorównać w tym procesie.

Wyniki Raportu Dostępności podsumował Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli:

Mam nadzieję, że z roku na rok te wyniki będą coraz lepsze. Z naszej strony my deklarujemy, że NIK będzie wracać do tematu dostosowania stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że zapowiedź kontroli NIK w instytucjach publicznych będzie dla nas wszystkich mobilizująca, by strony jeszcze bardziej dostosować. (...) Chciałbym Państwu zadeklarować, że NIK jest dla państwa partnerem. Nie możemy zapomnieć, że dostępność treści nie jest przejawem dobrej woli, to jest obowiązek wynikający z legislacji narodowej i przepisów wspólnotowych.

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński skierował do uczestników konferencji list, w którym czytamy:

Obecność w Internecie staje się współcześnie wyznacznikiem pozycji społecznej. Ta sytuacja powoduje, że zapewnienie wszystkim równego dostępu do zasobów internetowych stanowi fundamentalne i priorytetowe zadanie.

Europejski Akt o dostępności

Odpowiedzią na poprawę dostępności e-usług może być Europejski Akt o dostępności. Prace nad dyrektywą trwają w Parlamencie i Radzie Unii Europejskiej. Zaangażowane jest w nie Ministerstwo Rozwoju. O dokumencie i jego konsekwencjach dla Polski mówiła Maria Szymańska, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich Ministerstwa Rozwoju:

Producenci będą musieli adaptować swoje produkty do wymagań dostępności. W związku z tym będzie ich po prostu coraz więcej. Będzie to niewątpliwie, duże wyzwanie nie tylko dla administracji, ale także dla producentów. W tym zakresie bardzo istotne będzie określenie wymagań, bo to one będą stanowiły, czy dany produkt jest uznawany za dostępny, czy też nie – Maria Szymańska, Ministerstwo Rozwoju.

Panel Dostępność usług - trudny obowiązek czy czysty biznes

W drugiej części konferencji dyskutowaliśmy o dostępności e-usług z przedstawicielami: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Agencji JWT oraz Liderem Cyfrowej Dostępności. Podczas panelu "Dostępność usług - trudny obowiązek czy czysty biznes" rozmawialiśmy o stanie wdrażania dostępności w administracji oraz możliwościach, jakie w dostępności dostrzegł biznes.

"Dostępność usług - trudny obowiązek, czy czysty biznes" – link do artykułu ze skrótem debaty.

Konkurs Strona Internetowa bez Barier

Podczas konferencji wręczyliśmy statuetki zwycięzcom VIII edycji Konkursu Strona Internetowa bez Barier. Wyróżnione serwisy są pozytywnym przykładem, który warto naśladować.

Zapoznaj się z wynikami Konkursu Strona Internetowa bez Barier – link do artykułu.

Konkurs Lider Cyfrowej Dostępności

Po raz pierwszy wręczone zostało wyróżnienie Lider Cyfrowej Dostępności, które trafiło w ręce Jacka Zadrożnego, niewidomego eksperta ds. dostępności. Sponsorem nagrody była firma Soflab Technology.

Lider Cyfrowej Dostępności Jacek Zadrożny

Dostępne wydarzenie

Konferencja była w pełni dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Zapewniliśmy: tłumaczenie na polski język migowy (PJM), symultaniczny przekaz tekstowy (SPT) i pętlę indukcyjną. Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami byli również asystenci. Transmisję online z napisami i tłumaczeniem migowym na żywo zapewnił Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu.

Link do transmisji z Sejmu z napisami i tłumaczeniem migowym.

Partnerami konferencji byli: Orange Polska, Bank Zachodni WBK, Agencja Reklamowa J. Walter Thompson Group Poland.

Foto: Magda Pawluczuk