17 marca 2015 w Sali kolumnowej Sejmu RP ogłoszono wyniki VI edycji Konkursu Strona Internetowa bez Barier". Konkurs realizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Niezmiennie od  lat celem konkursu jest inicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom niepełnosprawnym i pozostałym narażonym na wykluczenie cyfrowe swobodnego dostępu do informacji w Internecie. Nagradzanie tych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które zauważają problem wykluczenia cyfrowego i starających się dostosować swoje serwisy www do wymagań dostępności WCAG 2.0. Konkurs ma zawsze charakter otwarty i w tegorocznej edycji udział wzięły zarówno podmioty publiczne, jak i firmy prywatne.

Zespół składający się z ekspertów oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche oceniały wnikliwie serwisy. W przeprowadzonych audytach  wykorzystano metodologię badań serwisów opracowaną wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzili zgodność serwisów ze standardem WCAG, a osoby niepełnosprawne, m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonały również szereg zadań, które określiły łatwość poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocenę ogólnego wrażenia.

Tegoroczna edycja Konkursu cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Zgłosiło się do nas ponad 30% więcej serwisów niż w latach ubiegłych. Świadomość wśród twórców i redaktorów stron www rośnie co sprawiło, że VI edycja Konkursu była zacięta rywalizacją - powiedział Marcin Luboń, ekspert ds. dostępności Fundacji.

Prezentujemy  listę zwycięzców i wyróżnionych:

  • W kategorii serwisu publicznego do 100 podstron tytuł Strona Internetowa bez Barier 2015 dla Urzędu Transportu Kolejowego za serwis www.pasazer.info.pl
  • W kategorii serwisu publicznego powyżej 100 podstron tytuł Strona Internetowa bez Barier 2015 dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za serwiswww.krrit.gov.pl
  • W kategorii stron publiczna powyżej 100 podstron tytuł Strona Internetowa bez Barier 2015 dla Ministerstwa Finansów za serwis www.mf.gov.pl
  • W kategorii serwisu niepublicznego do 100 podstron tytuł Strona Internetowa bez Barier 2015 dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie za serwiswww.skm.warszawa.pl
  • W kategorii Najlepsi z Najlepszych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku za serwis www.trafrybnik.pl

Dodatkowo wyróżniony został serwis www.orange.pl należący do Orange Polska. Organizatorzy wyróżnili największego polskiego operatora telefonii za wytrwałą i konsekwentną pracę na rzecz dostępności strony oraz stworzenie warunków dla redaktorów, programistów i twórców dokumentów do poszerzania wiedzy z zakresu dostępności zasobów internetowych.