Startuje X edycja konkursu Strona Internetowa bez barier” organizowanego przez Fundację Widzialni oraz Grupę ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC. Celem konkursu jest wyróżnianie tych organizacji, firm i instytucji, które posiadają serwisy internetowe najlepiej dostosowane dla osób z indywidulanymi potrzebami.

Do 31 marca 2019r. można zgłaszać publiczne i niepubliczne strony internetowe wypełniając formularz na stronie konkursu www.konkurs.widzialni.org.

Konkurs ma charakter otwarty a strony internetowe można zgłaszać w czterech kategoriach:

1. Strony publiczne

 1. Serwisy do 100 podstron,
 2. Serwisy powyżej 100 podstron.

W tej kategorii swoje strony mogą zgłaszać:

 • urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (np. urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ministerstwa, starostwa itp.),
 • instytucje użyteczności publicznej (np. uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.).

2. Strony niepubliczne

 1. Serwisy do 100 podstron,
 2. Serwisy powyżej 100 podstron.

Strony w tej kategorii mogą zgłaszać w szczególności:

 • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
 • przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże),
 • przedstawiciele różnych środowisk (np. przedstawiciele kół naukowych),
 • osoby fizyczne.

3. Najlepsi z Najlepszych

Strony w tej kategorii mogą zgłaszać w szczególności:

 • Strony mające oznaczenie Strona Internetowa bez Barier”
 • Laureaci ubiegłych edycji Konkursu Strona Internetowa bez Barier”
 • Strony powstałe we współpracy z Fundacją Widzialni.
 • Strony audytowane przez Fundację Widzialni.

4. Strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności

W ramach tej kategorii zgłaszane mogą być zarówno strony publiczne, jak i niepubliczne powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności (pad.widzialni.org).

Ogłoszenie zwycięzców, wręczenie nagród i wyróżnień będzie miało miejsce 10 czerwca 2019r. podczas konferencji Włączenie Cyfrowe” w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Regulamin konkursu