Fundacja Widzialni

Sekretariat
nr tel: 34 325 40 41

e-mail: biuro@widzialni.org

Adres do korespondencji:

Fundacja Widzialni
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa
NIP: 9492129789
Konto bankowe: 
Credit Agricole Bank Polska S.A.
14 19 40 1076 3105 2450 0000 0000