Dokument opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Widzialni porządkuje zagadnienia związane z badaniami dostępności strony www dla osób z indywidualnymi potrzebami, narażonych na wykluczenie cyfrowe, a tym samym pozwala na rzetelne audyty stron internetowych pod względem dostępności.

Celem przeprowadzenia oceny dostępności cyfrowej jest określenie poziomu dostępności strony internetowej zgodnie z Metodologią Oceny zgodności stron internetowych, która została zaproponowana przez Konsorcjum W3C i zawarta w dokumencie Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) w roku 2014.

Dokument zawiera wskazówki dotyczące eksploracji ocenianej strony internetowej, wyboru reprezentatywnych podstron i sposób opracowania raportu końcowego wyników oceny.

Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1