Jak łączyć tłumacza migowego z napisami? Kiedy zastosować audiotekst, a kiedy audiodeskrypcję? Jak profesjonalnie przygotować napisy na YouTube? Zapisz się na kurs i zdobądź dyplom Uniwersytetu Warszawskiego! Zajęcia z dostępności multimediów poprowadzą Monika Szczygielska z Fundacji Widzialni i Łukasz Dutka z Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Warsztaty pt. "Dostępne multimedia w praktyce, czyli jak nie wykluczać odbiorców z niepełnosprawnością" odbędą się w październiku ramach Uniwersytetu Otwartego UW. Rekrutacja rusza we wtorek, 9 sierpnia, o godz. 10.00.

Kurs powstał z myślą o redaktorach stron www z placówek oświatowych, urzędów, instytucji kultury i sztuki oraz pracownikach agencji interaktywnych. Program uwzględnia wytyczne W3C - WCAG 2.0. oraz wymagania Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności (Dz.U. 2012 poz. 526) i Ustawy o języku migowym i innych formach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243).

Od podstaw będziemy uczyli umiejętności przydatnych przy produkcji dostępnych materiałów audiowizualnych. Nie wymagamy wiedzy z zakresu przekładu audiowizualnego. Wystarczy umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość języka polskiego (dla osób których język polski nie jest językiem rodzimym - C1, C2).

O czym będziemy mówić? Przez cztery kolejne soboty października zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

  1. Odbiorcy dostępnych multimediów i narzędzia ułatwiające komunikację.
  2. Podstawy prawne dostępności multimediów.
  3. Standard WCAG 2.0. AA.
  4. Audiowizualne tłumaczenia migowe (m.in. języki migowe, zasady współpracy z tłumaczem, techniczne aspekty tłumaczenia).
  5. Napisy dla niesłyszących (m.in. podstawowe zasady tworzenia, zawartość napisów dla niesłyszących, zastosowanie napisów na żywo).
  6. Audiodeskrypcja (m.in. cel i odbiorcy, zastosowanie, podstawowe zasady tworzenia, audiotekst).
  7. Oprogramowanie do pomiaru stopnia trudności tekstu, tworzenia napisów i audiodeskrypcji.
  8. Ćwiczenia z tworzenia napisów do wybranych typów multimediów.

Szczegółowy program pod linkiem

Czas trwania: 01-29.10.2016. Zajęcia w soboty w godz. 9-15.30. Liczba godzin: 30. Koszt: 330 zł.

Decyduje kolejność zgłoszeń!