22 października o godz. 10:00 rozpoczynamy cykl zajęć online dla dzieci niesłyszących w ramach programu STEM Kindloteka, organizowanego przez Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Jego celem jest popularyzacja edukacji według nowoczesnego modelu STEM wśród uczniów i nauczycieli oraz stwarzanie im możliwości do zdobywania wiedzy i kompetencji przyszłości. Model edukacji STEM to idea holistycznego podejścia do procesu nauczania i uczenia się, integrowania w procesie edukacyjnym różnych dziedzin wiedzy i rozwijania m.in. takich umiejętności jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność i współpraca.

Skrót STEM pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów:

S – Science (nauka)

T – Technology (technologia)

E – Engineering (inżynieria)

M – Math (matematyka)

I to właśnie te obszary rozwijane są podczas zajęć w ramach programu STEM Kindloteka.

Począwszy od 22 października, raz w miesiącu, odbywać się będą bezpłatne lekcje online skierowane są do dzieci niesłyszących, które będą mogły rozwijać swoje kompetencje cyfrowe bez konieczności wychodzenia z domu.  Co ważne, będą odbywać się raz w miesiącu przez cały bieżący rok szkolny w ramach trwającego programu STEM Kindloteka i będzie można z nich skorzystać na stronie www.cyfrowydialog.pl. Nasza Fundacja zadba o dostępność tego projektu, zapewnimy  tłumaczenie na język migowy oraz napisy na żywo.

Czujemy się wyróżnieni, mogąc wziąć udział w tak wspaniałym projekcie. Dzisiaj oczy całego świata są zwrócone w kierunku firm takich jak Amazon, które wyznaczają trendy i tworzą najwyższą jakość kultury korporacyjnej. W czasie pandemii wiele osób ma ograniczony dostęp do pełnej edukacji, a szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami. STEM Kindloteka to świetny przykład włączenia cyfrowego dzieci z wadami słuchu - powiedział Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Link do lekcji online na Zomm