Monika Szczygielska gościnnie poprowadziła zajęcia "Obowiązki administracji wobec osób z niepełnosprawnościami" ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsztaty odbyły się w ramach przedmiotu "Nauka o administracji publicznej". Studenci poznali potrzeby osób z niepełnosprawnościami m.in w zakresie komunikacji, korzystania z Internetu, udziału w kulturze oraz narzędzia z jakich korzystają. Dowiedzieli się czym jest projektowanie uniwersalne i poznali obowiązki administracji wynikające z podstawowych aktów prawnych dotyczących dostępności (ustawa o informatyzacji, rozporządzenie o KRI, ustawa o języku migowym..., prawo zamówień publicznych oraz dyrektywa o dostępności publicznch stron www i aplikacji mobilnych i Europejski Akt o Dostępności-projekt)

Przyszli prawnicy dyskutowali także o tym, jak skutecznie zmieniać rzeczywistość, by nikogo nie wykluczać.

Zobacz także