Wakacje trwają, co sprzyja podróżom. Nie sprzyjają im jednak, niedostępne strony WWW hoteli. Odwiedzając nowe miejsce często z wyprzedzeniem rezerwujemy nocleg. Wielu z Nas woli zrobić to wcześniej bukując za pośrednictwem Internetu, by na miejscu oszczędzić sobie stresu i dodatkowych poszukiwań. Nie każdy jednak będzie mógł takiej rezerwacji dokonać – właściciele hoteli nie zadbali o dostępność swoich serwisów.

Serwisy wybranych hoteli, największych polskich sieci, zostały zbadane przez osoby niewidome i niedowidzące oraz ekspertów z dziedziny dostępności stron internetowych. Sprawdzano kluczowe elementy standardu WCAG 2.0, jak m.in. współczynnik kontrastu, poprawność linków, formularzy, opis elementów graficznych, poprawność HTML. Badaniu pod kątem dostępności poddane zostały serwisy lub podstrony poszczególnych hoteli, ponieważ to one w praktyce mają istotne znaczenie dla rezerwującego miejsce noclegu. Naszym celem było zbadanie, czy strony te umożliwiają łatwy dostęp do oferowanych usług wszystkim użytkownikom, również osobom o szczególnych potrzebach.

Wśród objętych badaniem hoteli znalazły się:

 • Hotele Gołębiewski – Wisła,
 • Qubus Hotel – Kraków,
 • GROMADA – Warszawa Centrum,
 • Hotele WAM – Poznań, Hotel IKAR,
 • SATORIA Group SA – Warszawa BEST WESTERN Hotel Portos,
 • Hotele Diament – Park Hotel Diament Wrocław,
 • Grupa TRIP – Hotel Belvedere, Zakopane,
 • DOBRY HOTEL – Hotel Sedan w Sopocie,
 • Elbest Hotels – Hotel Sport w Bełchatowie,
 • Zdrojowa Hotels – Kołobrzeg, Marine Hotel.

Serwisy hoteli nie pozostawiają złudzeń

Wszystkie zbadane serwisy są niedostępne. Ostanie miejsce w rankingu zajmuje Hotel Sedan w Sopocie, sieci DOBRY HOTEL gromadząc zaledwie 10 na 46 punktów możliwych do uzyskania w badaniu. Pierwsze miejsce to BEST WESTERN Hotel Portos w Warszawie, sieci SATORIA Group SA, z 22 punktami. Mimo różnic w punktacji żaden z 10 badanych serwisów nie przekroczył progu oceny niedostatecznej w sześciostopniowej szkolnej skali.

Zbadane serwisy obarczone są licznymi błędami. Niezgodność ze standardem WCAG 2.0 powoduje trudność w obsłudze stron przez osoby z niepełnosprawnościami lub całkowicie ją uniemożliwia. Prawdopodobnie podczas tworzenia i redagowania serwisów, o których mowa dostępność nie była wcale brana pod uwagę. Mogą świadczyć o tym niedopatrzenia takie jak:

 • brak ogólnej wyszukiwarki treści,
 • niejednoznaczne odnośniki,
 • niespełniający minimalnych wymagań kontrast,
 • błędy w kodzie HTML na wszystkich badanych stronach,
 • elementy graficzne nie posiadające treści alternatywnych,
 • niepoprawna struktura i hierarchia nagłówków,
 • brak skip linków.
Wyniki rankingu dostępności stron WWW wybranych hoteli w Polsce
Serwisy wwwPunktacja % Ocena
www.bwportos.pl 22 48 niedostateczna
www.gromada.pl/hotelwarszawa-centrum 21 46 niedostateczna
www.hotelediament.pl/park-hotel-diament-wroclaw 20 43 niedostateczna
www.golebiewski.pl/wisla 18 39 niedostateczna
 www.qubushotel.com/pl/hotele/krakow/1/ 18 39 niedostateczna
www.belvederehotel.pl 16 35 niedostateczna
www.hotelewam.pl/621-hotel-ikar-poznan.html 15 33 niedostateczna
www.sporthotel.pl 13 28 niedostateczna
www.marinehotel.pl 13 28 niedostateczna
www.dobryhotel.com/hotel,hotel_villa_sedan,11.html 10 22 niedostateczna

Agenda ocen:

 • 0-32 niedostateczna
 • 33-38 dostateczna
 • 39-43 dobra
 • 44-46 bardzo dobra

Niepełny obraz problemu

W Polsce problemy związane ze społecznym wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami coraz częściej są dostrzegane, a specjalne potrzeby respektowane. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że wciąż rozpatruje się je jedynie w kategorii dostępności architektonicznej. W hotelach są podjazdy, windy i pokoje spełniające wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ale to wciąż za mało, zachęcamy do szerszego spojrzenia na problem wykluczenia. Jeśli już jest w nas wrażliwość na potrzeby innych, to do wachlarza oferowanych udogodnień włączmy również dostępność w Sieci. Jej brak, niemniej utrudnia życie osobom narażonym na wykluczenie cyfrowe, co strome schody bez windy i podjazdu osobie poruszającej się na wózku.

Odpowiedzialnym za działania marketingowe, największych sieci hoteli w Polsce, chyba nie trzeba udowadniać siły oddziaływania strony WWW. To nasza wizytówka, w przypadku hotelu jest, jak zaproszenie dla gości. Tymczasem niedostępna strona WWW jest dla osoby z niepełnosprawnością jak zatrzaśnięte przed nosem drzwi hotelowe. Warto zadać sobie pytanie, czy chętnie wybierzemy się do hotelu, o którym nic nie wiemy, którego nie możemy zarezerwować, którego usługi są dla Nas niedostępne?

Głównym powodem, dla którego podjęliśmy się analizy dostępności poszczególnych serwisów internetowych, są trwające w Unii Europejskiej prace nad Europejskim Aktem o Dostępności  (European Accessibility Act - EAA). Dokument, ten ureguluje kwestie dostępności dla usług i urządzeń z branż takich jak bankowość, transport, telekomunikacja, usługi audiowizualne, czy sprzedaż przez Internet. W związku z projektowanymi  regulacjami prawnymi, postanowiliśmy jeszcze większą uwagę zwrócić na sektor prywatny. W systematyczny i spójny sposób zaprezentować poziom dostępności stron www w ważnych z punktu widzenia użyteczności publicznej obszarach.

Badania otworzył Ranking dostępności stron WWW wybranych firm ubezpieczeniowych. Przy okazji pierwszego Raportu szerzej opisujemy powody oraz cele, dla których powstał tegoroczny cykl. Zapraszamy do lektury.