Poziom dostępności monitorowanych serwisów administracji publicznej wynosi 58% , wynika z Raportu Dostępności 2020. Pokazuje on stan prac nad dostępnością cyfrową po wejściu w życie Ustawy o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. I wynik ten nie jest satysfakcjonujący.

Przeczytaj więcej o Raporcie Dostępności 2020 (plik PDF)

Dzisiaj dostępność jest koniecznością wynikającą z obecnego prawa, ale również staje się dobrą praktyką, powszechnym podejściem w tworzeniu stron internetowych, aplikacji mobilnych i cyfrowych usług publicznych. Przez wiele lat przygotowywania ”Raportu dostępności” dostrzegamy trend polegający na coraz lepiej dostosowywanych zasobach internetowych dla osób z indywidualnymi potrzebami. Jednak w dalszym ciągu potrzebujemy w Polsce większej świadomości, wiedzy i zrozumienia dla dostępności. - Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.