Poziom dostępności monitorowanych serwisów administracji publicznej wynosi 58%. Fundacja Widzialni przedstawiła 7. Raport Dostępności. Pokazuje on stan prac nad dostępnością cyfrową po wejściu w życie Ustawy o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. I wynik ten nie jest satysfakcjonujący.

Dzisiaj dostępność jest koniecznością wynikającą z obecnego prawa, ale również staje się dobrą praktyką, powszechnym podejściem w tworzeniu stron internetowych, aplikacji mobilnych i cyfrowych usług publicznych. Przez wiele lat przygotowywania ”Raportu dostępności” dostrzegamy trend polegający na coraz lepiej dostosowywanych zasobach internetowych dla osób z indywidualnymi potrzebami. Jednak w dalszym ciągu potrzebujemy w Polsce większej świadomości, wiedzy i zrozumienia dla dostępności. - Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Fundacja Widzialni od 2013 roku konsekwentnie monitoruje stan dostępności serwisów internetowych instytucji publicznych w Polsce. Celem badań, przeprowadzonych przez Fundację Widzialni, jest zobrazowanie aktualnego stanu dostępności stron www administracji publicznej.

Dostępność cyfrowa jest dla nas codziennością. Mamy nadzieję, że będziemy mieli wpływ również na to, aby stała się codziennością całej administracji publicznej. Dokładamy wszelkich starań, aby włączenie kwalifikacji rynkowych było jak najprostsze. Aby minister koordynator - Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszło naprzeciw i uprościło procedury. Tak, aby kwalifikacje były jak najszybciej dostępne szczególnie w obszarze dostępności cyfrowej dla rynku i podmiotów, które tego potrzebują - powiedział Bogusław Dębski Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Infografika prezentująca procent dostępności stron internetowych w 2019 i 2020 roku. 2019 - 60,2%, 2020 - 58%. Spadek o 2,2%

Przeczytaj więcej w Raporcie Dostępności 2020 (plik PDF)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) obowiązuje od roku, ale prawo zobowiązujące podmioty publiczne do tworzenia dostępnych stron internetowych od roku 2012. Zmiany w zakresie dostępności cyfrowej po dużym skoku w roku 2017, zachodzą bardzo powoli.

Standard dostępności i nowe kwalifikacje

7. Raport Dostępności został przedstawiony podczas konferencji online, podczas której mowa była także o działaniach wspierających dostępność cyfrową – tworzeniu standardów, wytycznych i budowaniu kompetencji kadry.

O tym czym jest standard dostępności w instytucji publicznej i czy istnieje potrzeba tworzenia takiego dokumentu mówiła Monika Szczygielska z Fundacji Widzialni.

Czasami WCAG to za mało, dlatego warto opracować wewnętrzny standard dostępności.  Jest  to zbiór wytycznych dla organizacji. Porządkuje, precyzuje, interpretuje tam gdzie trzeba, ale przede wszystkim operacjonalizuje działania związane z dostępnością. Mówi nie co trzeba zrobić, ale jak to osiągnąć w praktyce, w realiach konkretnej organizacji. Zgodnie z WCAG, a nie przeciw WCAG - Monika Szczygielska.

Nowe kwalifikacje zawodowe w zakresie dostępności i zasady ich certyfikacji omówił Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Dla kwalifikacji "Koordynator dostępności" uzyskaliśmy status instytucji certyfikującej. Instytucja certyfikująca jest uprawniona przez właściwe ministerstwo do przeprowadzania walidacji (egzaminów) i nadawania nowych kwalifikacji. Spełnia ona wymagania określone przez ministerstwo co do kadry, sposobu przeprowadzenia walidacji, miejsca przeprowadzenia walidacji, doświadczenia, wiarygodności i zaufania - Artur Marcinkowski

Sesja ekspercka:

W drugiej części konferencji eksperci Fundacji Widzialni odpowiadali na pytania przesłane przez redaktorów i twórców stron www oraz koordynatorów dostępności. W sesji udział wzięli:

  • ekspertka ds. dostępności multimediów - Monika Szczygielska 
  • ekspert ds. wdrażania dostępności w organizacji (Koordynator dostępności) - Tomasz Hupało 
  • ekspert ds. dostępności dokumentów cyfrowych - Marcin Luboń 
  • ekspert ds. audytowania i tworzenia stron internetowych - Przemysław Marcinkowski 
  • ekspert ds. nowych kwalifikacji - Artur Marcinkowski

Dostępność konferencji:

Konferencja odbyła się na platformie zoom. Była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy zadbali o tłumaczenie na język migowy, napisy na żywo i transkrypcję. Platforma umożliwia odczyt napisów i transkrypcji za pomocą programu udźwiękawiającego. Umożliwiło to udział w spotkaniu także osobom głuchoniewidomym. Dostępność zapewniał zespół: Dostępni.eu

Link do zapisu z Konferencji Online z tłumaczeniem migowym.

Partner konferencji:

  • ORANGE Polska