Raport z pogłębionych badań polskich zasobów internetowych oraz potrzeb i oczekiwań twórców, administratorów i redaktorów stron www, zwłaszcza serwisów publicznych i administrowanych przez podmioty realizujące zadania publiczne. Badania przeprowadzone zostały w ramach projektu Polska Akademia Dostępności.

W ramach badań przeprowadzono szereg kompleksowych i wzajemnie uzupełniających się działań, w tym: przeprowadzenie ankiet, badań focusowych, wywiadów pogłębionych, badania desk research. Przeprowadzone zostały także badania walidacyjne 500 serwisów www jednostek realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem narzędzia Utilitia. Zgodnie z metodą badawczą, opracowaną przez Fundację Widzialni komplementarnym elementem badania z użyciem walidatora automatycznego, było badanie partycypacyjne przeprowadzone przez konsultantów z niepełnosprawnością z wykorzystaniem narzędzia A3Web. Wynikiem badań jest opracowanie kompleksowych założeń produktu, które posłużyły do opracowania:

  • scenariuszy szkoleń zdalnych w obszarze kompetencji związanych z tworzeniem i dystrybucją dostępnych usług cyfrowych, tworzeniem dostępnych dokumentów
  • gotowych wzorców stron www (w tym BIP) wraz z systemem zarządzania ich treścią (dostępny CMS).

Elektroniczna wersja Raportu z badań przeprowadzonych w ramach projektu Polska Akademia Dostęności