Rozpoczynamy nabór do kolejnej, VIII już edycji Konkursu Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Zgodnie z najnowszymi badaniami Fundacji Widzialni zaledwie 23% badanych serwisów instytucji publicznych spełniało w tym roku minimalne wymagania dla osób o specjalnych potrzebach. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił niecałe 13%, w 2013 roku 1,7%. Tempo dokonywanych zmian jest wciąż zbyt powolne. Dlatego tak ważne jest popularyzowanie postaw świadomego tworzenia serwisów www tak, by przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji.

Wszystkich, którzy podczas realizacji i zarządzania stroną internetową biorą pod uwagę założenia standardu dostępności WCAG 2.0, zachęcam do udziału w konkursie. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić jak witryna wypada na tyle innych. Taka zdrowa rywalizacja może mieć tylko pozytywne skutki, albo wyróżnienie w konkursie, albo informację zwrotną od użytkowników i ekspertów, która pomoże w dalszym doskonaleniu strony www – mówi Marek Zwoliński, prezes Fundacji Widzialni.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Serwisy oceniać będzie zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Konkurs podzielony będzie na trzy etapy Podczas pierwszego eksperci dokonają wstępnej selekcji typując 60 najlepszych serwisów. W drugim etapie przeprowadzą badanie dodatkowych podstron, a podczas ostatniego etapu osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia.

Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas konferencji Włączenie Cyfrowe” w kwietniu 2017 w Warszawie.

Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione kategoriach: strony podmiotów publicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron oraz strony podmiotów niepublicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron. Będą także kategorie specjalne: Najlepsi z najlepszych - dla wieloletnich uczestników Konkursu oraz strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności. Do pierwszej kategorii mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp.), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.). Do drugiej mogą zgłaszać się: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu Strona Internetowa bez Barier”.

Przydatne linki: