Kwalifikacja kierowana jest do pracowników instytucji publicznych i niepublicznych zajmujących się organizacją wydarzeń, firm eventowych i wszystkich innych osób zajmujących się organizacją wydarzeń publicznych, takich jak konferencje, konsultacje, szkolenia, wydarzenia kulturalne, sportowe oraz realizujących wydarzenia finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych.

Dla zapewnienia dostępności wydarzeń finansowanych ze środków publicznych pożądane jest, by osoba posiadająca wiedzę z zakresu zapewniania dostępności wydarzeń dla osób z indywidualnymi potrzebami była zatrudniona w każdej instytucji publicznej organizującej wydarzenia oraz w każdej firmie eventowej organizującej wydarzenia dla realizatorów projektów z funduszy UE. Aktualnie w Polsce i Europie nie kształci się ani nie certyfikuje specjalistów w zakresie organizacji dostępnych wydarzeń. Wiedza na ten temat jest rozproszona - podobnie jak kształcenie. Obecność tej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest istotna, ponieważ będzie potwierdzać odpowiednie kwalifikacje osób organizujących dostępność wydarzeń, a także jest niezbędna w obliczu wymagań prawa polskiego i unijnego oraz zapotrzebowania społecznego.