Monika Szczygielska gościnnie poprowadziła zajęcia "Dostępność stron internetowych administracji publicznej w prawie polskim i UE" ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsztaty odbyły się w ramach przedmiotu "Nauka o administracji publicznej". Studenci poznali potrzeby osób z niepełnosprawnościami podczas komunikacji i korzystania z Internetu, narzędzia z jakich korzystają oraz stan polskiego prawa o dostępności.

Podczas warsztatów przyszli prawnicy analizowali aktualny stan prawny i projektowali zmiany w prawie wynikające z wdrożenia dyrektywy o dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Przeczytaj więcej o dyrektywie o dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego w artykule pt. Europosłowie przyjęli dyrektywę o dostępności www”.