Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia

Logo Uniwersytetu Śląskiego

Był to innowacyjny, pierwszy w Polsce kierunek, w ramach którego studenci kształcili się horyzontalnie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Wśród zagadnień znajdowały się zarówno obszary dotyczące tworzenia stron www, audiodeskrypcji dedykowanej osobom niewidomym, tworzenia filmów i multimediów dla osób głuchych, elementy projektowania uniwersalnego przestrzeni architektonicznej.

W ramach studiów słuchacze mieli okazję nabyć kompendium wiedzy m.in. z zakresu audiodeskrypcji (np. w tworzeniu słownego opisu obrazów, filmów, widowisk), tworzenia stron internetowych, projektowania uniwersalnego, które umożliwią niewidomym i słabowidzącym korzystanie z informacji w urzędach, instytucjach kultury i sztuki, miejscach pracy, itp. Absolwenci nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zaburzeń wzroku, słuchu, retoryki, emisji głosu, wiedzy o filmie, sztukach plastycznych, muzyce oraz wspierania osób starszych.

Powyższa wiedza jest niezbędna w zrozumieniu zagadnień i problemów jakie powstają w związku z dostępnością społeczną i cyfrową.

Logo Uniwersytetu Śląskiego