Logo projektu Polska Akademia Dostępności

Szkolenie poprowadzi:

Przemysław Marcinkowski – Specjalista ds. dostępności, Audytor techniczny.

Adresaci:

 • twórcy i administratorzy stron www administracji publicznej
 • kierownicy i pracownicy działów IT
 • nauczyciele i wykładowcy


Cel szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla twórców i administratorów stron internetowych, którzy zamierzają dostosować tworzone i prowadzone przez siebie serwisy dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z WCAG 2.0 oraz właścicieli i osób zarządzających serwisami administracji publicznej. Po zakończeniu szkolenia kursanci powinni potrafić samodzielnie dostosowywać, tworzyć strony internetowe dostępne dla niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

 1. Prawo o dostępności.
 2. Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe:
  • Osoby niewidome i niedowidzące - prezentacja działania programów czytających przez osobę z niewidomą lub niedowidzącą
  • Osoby głuche i głuchoniewidome
  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie,
  • Osoby niepełnosprawne ruchowo,
  • Osoby starsze,
  • Osoby korzystające z urządzeń mobilnych.
 3. Dostępność (Accessibility) stron internetowych.
 4. Omówienie wszystkich (61) kryteriów sukcesu podzielonych na cztery główne zasady WCAG 2.0:
  • Postrzegalność
  • Funkcjonalność
  • Zrozumiałość
  • Rzetelność
 5. Dobre praktyki w tworzeniu stron www dostępnych dla niepełnosprawnych:
  • Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych
  • Etykiety pól formularzy
  • Użycie nagłówków
  • Użycie list         
  • Kontrast
  • Jednoznaczne tytuły stron
  • Zasady tworzenia linków
  • Obsługa serwisu za pomocą klawiatury
  • Zaznaczenie aktywnych elementów
  • Kolejność informacji
  • Bezpośredni dostęp
  • Dostęp do informacji na różne sposoby
  • Dodatkowe ułatwienia
  • Semantyczny kod HTML
  • Rzetelny kod HTML i CSS
  • Prawidłowe ukrywanie treści
 6. Przedstawienie idei platformy e-learningowej oraz portalu informacyjnego tworzonego w ramach projektu Polska Akademia Dostępności.
 7. Porady i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Termin szkolenia:

18.11.2014 r., godz. 9.00-17.00.

Miejsce szkolenia:

Fundacja Widzialni, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa.

Zgłoszenia udziału w szkoleniach przyjmowane będą do 14 listopada 2014r. Osoby, chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://widzialni.org/index.php?p=pad_sz

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 POLSKA AKADEMIA DOSTĘPNOŚCI - projekt realizowany przez Fundację Widzialni, dofinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Logo Ministerstwa Administracji i CyfryzacjiLogo Fundacji Widzialni