Na szkoleniu zostaną omówione specyfiki dokumentów dostępnych dla osób niepełnosprawnych, opisy narzędzi i technik umożliwiających tworzenie treści dla osób o specjalnych potrzebach.

Szkolenie adresowane jest głównie do osób zajmujących się sporządzaniem i dystrybucją dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów papierowych, pracowników digitalizujących dokumenty archiwalne, autorów korespondencji elektronicznej, zwłaszcza pracowników administracji publicznej, jednostek realizujących zadania publiczne oraz pracowników naukowych.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tworzenia dostępnych dokumentów:
  • Odbiorcy dostępnych dokumentów,
  • Umocowanie prawne nt. dostępnych dokumentów,
  • Niezbędne oprogramowanie.
 2. Jak rozpoznać dostępny dokument PDF:
  • Główne zasady tworzenia dostępnych dokumentów,
  • Czcionka,
  • Bloki tekstu,
  • Zrozumiały tekst,
  • Wyróżnienie treści,
  • Obrazy tekstu.
 3. Microsoft Word:
  • Tytuł dokumentu,
  • Nagłówki,
  • Akapity,
  • Ramki tekstowe,
  • Nagłówek i stopka dokumentu,
  • Listy elementów (punktory i numeracja),
  • Znaki niedrukowane,
  • Teksty alternatywne dla zdjęć/ilustracji,
  • Animacja tekstów,
  • Nagłówki tabel i wykorzystanie tabel,
  • Odpowiedni kontrast pomiędzy tłem a tekstem,
  • Zakładki,
  • Hiperłącza/linki,
  • Ustawienia języka dla zwrotów w językach innych niż język główny,
  • Eksport do pliku PDF.
 4. Adobe Acrobat Pro:
  • Ustawianie obszaru roboczego programu pod kątem dostępności,
  • Automatyczne sprawdzenie dostępności dokumentu,
  • Raport dostępności,
  • Przykład reguł dla całkowicie niedostępnego dokumentu PDF,
  • Ustawianie tytułu dokumentu,
  • Sprawdzenie poprawności języka głównego dokumentu,
  • Ustawienia tekstu alternatywnego dla ilustracji/zdjęć,
  • Ustawienie znacznika jako Tło,
  • Zmiana typu znacznika za pomocą narzędzia Korygowanie kolejności odczytu,
  • Zmiana typu znacznika za pomocą panelu Znaczniki,
  • Okno Właściwości obiektu,
  • Tworzenie znacznika z zaznaczenia.

Czas trwania szkolenia:

szkolenie jednodniowe, 5 godzin.

Adresaci:

 • redaktorzy stron www,
 • wszystkie osoby zaangażowane w redagowanie i publikację treści w Internecie.

Metody pracy:

szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji.*

*W przypadku szkolenia w siedzibie zamawiającego warsztaty przeprowadzone są w oparciu o Państwa materiały firmowe (strona www, dokumenty, itd.)

Warunki cenowe:

Skontaktuj się z nami

*Instytucje administracji publicznej zwolnione są z podatku VAT zgodnie z Art. 43 pkt. 1

Rabaty:

cena może podlegać negocjacjom w przypadku zgłoszenia więcej niż 10 osób.

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty,
 • catering w przerwie kawowej.

Prowadzący:

Zmiana terminu:

Fundacja Widzialni zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca nie może poprowadzić szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora lub jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób.

Mapa dojazdu:

Zgłoszenie udziału:

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu Tworzenie dostępnych dokumentów PDF” prześlij swoje zgłoszenie na adres e-mail: biuro@widzialni.org lub skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: