Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu dostępności multimediów oraz praktycznych umiejętności tworzenia napisów dla niesłyszących do wideo zamieszczanych na You Tube. Pokażemy, jak w krótkim czasie i bez drogiego oprogramowania stworzyć napisy do filmów.

Program szkolenia:

 1. Odbiorcy dostępnych multimediów i narzędzia ułatwiające komunikację:
  1. osoby niewidome i niedowidzące,
  2. osoby słabosłyszące,
  3. osoby głuche i głuchoniewidome,
  4. osoby niepełnosprawne intelektualnie,
  5. osoby korzystające z urządzeń mobilnych.
 2. Podstawy prawne dostępności multimediów
 3. Dostępność multimediów wg WCAG 2.1
 4. Charakterystyka usług dostępnościowych
  1. napisy dialogowe
  2. napisy dla niesłyszących
  3. napisy na żywo
  4. tłumaczenie na język migowy
  5. transkrypcja
  6. audiodeskrypcja
  7. audiotekst
  8. udźwiękowienie napisów
 5. Napisy dla niesłyszących
  1. podstawowe zasady tworzenia napisów,
  2. zawartość napisów dla niesłyszących,
  3. zasady dokonywania skrótów,
  4. podział i prezentacja tekstu,
  5. synchronizacja tekstu z obrazem,
  6. oznaczanie wideo z napisami.
 6. Ćwiczenia z tworzenia napisów do wybranych typów multimediów z wykorzystaniem You Tube
 7. Porady i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Program szkolenia opracowany został zgodnie z wytycznymi W3C - WCAG 2.1. poziomu AA, Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Czas trwania szkolenia:

szkolenie jednodniowe, 5 godzin, 10.00-15.00

Adresaci

 • redaktorzy stron WWW,
 • twórcy multimediów,
 • wszystkie osoby zaangażowane w redagowanie i publikację treści w Internecie

Metody pracy:

szkolenie podzielone jest na dwie części: prezentację oraz warsztaty praktyczne przy komputerach z wykorzystaniem You Tube.

Warunki cenowe:

*Instytucje administracji publicznej zwolnione są z podatku VAT zgodnie z Art. 43 ust. 1 pkt. 29

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty,
 • catering w przerwie kawowej

Prowadzący:

 • Monika Szczygielska

Zmiana terminu:

Fundacja Widzialni zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca nie może poprowadzić szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora lub jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób.

Mapa dojazdu:

Zgłoszenie udziału:

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu "Dostępne multimedia" prześlij swoje zgłoszenie na adres e-mail: biuro@widzialni.org lub skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: