Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób tworzyć strony WWW dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • twórców i administratorów stron internetowych, którzy chcą dostosować tworzone i prowadzone przez siebie serwisy, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z WAI (Web Accessibility Initiative);
 • właścicieli i osób zarządzających serwisami administracji publicznej. Po zakończeniu szkolenia kursanci powinni potrafić samodzielnie dostosowywać, tworzyć strony internetowe dostępne dla niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

 1. Prawo o dostępności.
 2. Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe:
  • Osoby niewidome i niedowidzące (prezentacja działania programów czytających),
  • Osoby głuche i głuchoniewidome,
  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie,
  • Osoby niepełnosprawne ruchowo,
  • Osoby starsze,
  • Osoby korzystające z urządzeń mobilnych.
 3. Dostępność (Accessibility) stron internetowych.
 4. Omówienie wszystkich (61) kryteriów sukcesu podzielonych na cztery główne zasady WCAG 2.1:
  • Postrzegalność,
  • Funkcjonalność,
  • Zrozumiałość,
  • Rzetelność.
 5. Dobre praktyki w tworzeniu stron WWW dostępnych dla osób z niepełnosprawnością:
  • Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych,
  • Etykiety pól formularzy,
  • Użycie nagłówków,
  • Użycie list,
  • Kontrast,
  • Jednoznaczne tytuły stron,
  • Zasady tworzenia linków,
  • Obsługa serwisu za pomocą klawiatury,
  • Zaznaczenie aktywnych elementów,
  • Kolejność informacji,
  • Bezpośredni dostęp,
  • Dostęp do informacji na różne sposoby,
  • Dodatkowe ułatwienia,
  • Semantyczny kod HTML,
  • Rzetelny kod HTML i CSS,
  • Prawidłowe ukrywanie treści.
 6. Porady i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Etapy tworzenia dostępnej strony www: 1. Stworzenie layoutu, 2. Programowanie, 3. Konsultacje, 4. User Experience, 5. Przyznanie oznaczenia Strona Internetowa bez Barier

 

Czas trwania szkolenia:

szkolenie jednodniowe, 5 godzin, 10.00-15.00.

Adresaci:

 • twórcy i administratorzy stron WWW administracji publicznej,
 • kierownicy i pracownicy działów IT,
 • nauczyciele i wykładowcy.

Metody pracy:

 • szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji,
 • uczestnicy zapoznają się z:
  • zasadami działania programów czytających,
  • technikami programowania stosowanymi na stronach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.*

*W przypadku szkolenia w siedzibie zamawiającego warsztaty przeprowadzone są w oparciu o Państwa materiały firmowe (strona www, dokumenty, itd.)

Warunki cenowe:

*Instytucje administracji publicznej zwolnione są z podatku VAT zgodnie z Art. 43 ust. 1 pkt. 29

Rabaty:

cena może podlegać negocjacjom w przypadku zgłoszenia więcej niż 10 osób.

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty,
 • catering w przerwie kawowej.

Prowadzący:

Zmiana terminu:

Fundacja Widzialni zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca nie może poprowadzić szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora lub jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób.

Mapa dojazdu:

Zgłoszenie udziału:

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu "Tworzenie dostępnych stron WWW" prześlij swoje zgłoszenie na adres e-mail: biuro@widzialni.org lub skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: