Kwalifikacja adresowana jest do webmasterów i twórców serwisów internetowych, którzy na poziomie znajomości kodu strony będą wdrażać zmiany w serwisie. Posiadanie kwalifikacji będzie również przydatne programistom (web developerzy, front-end developerzy), informatykom, studentom informatyki, pracownikom administracji publicznej pracującym przy obsłudze stron internetowych, gdyż pozwoli na podjęcie zadań związanych z wykorzystaniem prawnie przyjętego standardu dostępności WCAG  przy tworzeniu i dostosowywaniu stron www. Zainteresowani kwalifikacją mogą być także kierownicy i pracownicy działów IT, nauczyciele i wykładowcy specjalizujący się w informatyce.

Kwalifikacja odpowiada również na potrzeby wszystkich twórców, projektantów i wykonawców stron internetowych, którzy tworzą i planują tworzyć – zgodnie z polskim i europejskim prawem – strony internetowe dla instytucji, firm i organizacji korzystających ze środków publicznych oraz firm telekomunikacyjnych.

Osoby, które nabędą kwalifikację są niezbędne na rynku pracy, ponieważ potrafią tworzyć i dostosowywać strony internetowe dla osób z indywidualnymi potrzebami. Ich umiejętności zapewnią realizację założeń rządowego programu Dostępność Plus, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [15] oraz projektów ustaw: ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji, ustawa o dostępności. Obecność tej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest niezmiernie istotna w obliczu wymagań prawa polskiego i unijnego.