Grupa ds. dostępności zasobów internetowych powołana w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych zaprasza na VI spotkanie, które odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w godzinach 11.00 – 14.00, w Ministerstwie Cyfryzacji (Warszawa, ul. Królewska 27, sala nr 1).

Agenda spotkania:

11.00 - Przywitanie – słowo wstępu

11.10 - Podsumowanie prac Grupy – Artur Marcinkowski

11.25 - Prezentacja III edycji Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnością – Ewelina Battara (Związek Banków Polskich)

11.40 - Rozporządzenie dotyczące dostępności telekomów – wnioski/podsumowanie – Monika Kulik (Orange)

11.55 - Sekcja e-zdrowie, życie bez barier – Małgorzata Piątkowska (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

12.10 - Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych – Monika Szczygielska (Fundacja Widzialni)

12.30 - Dyskusja:

  • dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych, a polskie realia
  • zagrożenia dla dostępności związane z outsoursowaniem usług administracji publicznej do podmiotów komercyjnych
  • integracja serwisów w jednym Portalu RP szansą dla większej dostępności?

13.50 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie.

Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu prosimy o kontakt z Martą Piwowarczyk - marta.piwowarczyk@widzialni.org. Liczba miejsc jest ograniczona.

Przeczytaj również: