Konkurs "Strona Internetowa bez Barier" jest organizowany cyklicznie od siedmiu lat. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Dorocznie do konkursu zgłasza się ponad sto podmiotów. Wsparciem wydarzenia jest całoroczna kampania promocyjna oraz konferencja Cyfrowo wykluczeni.

                     logo Fundacji Widzialni   strona główna Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętnosci Cyfrowych w Polsce

Według badań Fundacji Widzialni (Raport Dostępności 2016 - dokument pdf) jedynie 22,9% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z kwietnia 2012r. wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne powinny dostosować swoje serwisy do maja 2015r. do międzynarodowego standardu dostępności WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

strona główna Konkursu

Konkurs Strona Internetowa bez Barier” to jedyna taka inicjatywa w Polsce. Działanie to promuje umożliwienie osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe pełnoprawnego dostępu do informacji w Internecie i ma na celu popularyzowanie postaw świadomego tworzenia serwisów www, tak by przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji. 

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. W ocenie serwisów weźmie udział zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie  zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzą zgodność serwisu z międzynarodowym standardem WCAG a osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia. Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas finałowej konferencji "Cyfrowo wykluczeni"

Technika cyfrowa stworzyła znakomite rozwiązania pozwalające lepiej żyć, pracować, rozwijać swoją aktywność osobistą i społeczną. Zadbajmy o to aby ta technika służyła wszystkim a szczególnie aby torowała drogę osobom niewidomym, niedowidzących czy głuchym. Nie twórzmy technologicznych barier w miejscach gdzie właśnie cyfryzacja może być pomostem. mówi Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji.

Chcąc czy nie chcąc działamy w rozproszonym otoczeniu. Wielu spośród nas realizuje ciekawe pomysły usprawniające dostępność serwisów stron internetowych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Ważne jest aby były one zauważalne, aby budować na ich przykładach synergię i wspólnotę działań. Bardzo ciekawa i ważna jest zatem inicjatywa Konkursu Strona Internetowa bez Barier. Pozwala ona zarówno wyszukiwać interesujące rozwiązania, pokazywać je oraz nagradzać. – dodaje Lider Cyfryzacji

Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione w dwóch głównych kategoriach: strony podmiotów publicznych i strony podmiotów niepublicznych. Do pierwszej kategorii mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.). Do drugiej mogą zgłaszać się: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Przed zgłoszeniem do Konkursu serwis można przetestować korzystając z narzędzia opracowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - A3Web

Zgłoszeń można dokonywać na stronie www.konkurs.widzialni.org wypełniając formularz.

Przydatne linki:

zwycięskie statuetki V edycji Konkursu

Strona konkursu "Strona Internetowa bez Barier" jest dostępna pod adresem konkurs.widzialni.org.
W serwisie mogą Państwo zgłosić swój udział w konkursie oraz zasięgnąć informacji na temat poprzednich edycji.