Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej publikacji dostępnych treści na stronie internetowej dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie cyfrowe. Wykorzystamy do tego demo prostego systemu CMS, w którym zaimplementowane są najpopularniejsze edytory tekstowe WYSIWIG.

Przekonamy, że dostępność to korzyść zarówno dla właściciela strony jak i odbiorcy. Przedstawimy bariery z jakimi borykają się osoby narażone na wykluczenie cyfrowe w tym osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu, czy ruchu.

Program szkolenia:

 1. Prawo o dostępności.
 2. Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe.
 3. Dostępność (Accessibility) stron internetowych:
  • Osoby niewidome i niedowidzące (prezentacja działania programu czytającego),
  • Osoby głuche i głuchoniewidome,
  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie,
  • Osoby starsze,
  • Osoby korzystające z urządzeń mobilnych.
 4. Omówienie głównych zasad WCAG2.1:
  • Postrzegalność,
  • Funkcjonalność,
  • Zrozumiałość,
  • Rzetelność.
 5. Dostępne treści:
  • Zrozumiały tekst,
  • Formatowanie tekstu,
  • Użycie nagłówków,
  • Użycie list,
  • Odnośniki,
  • Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych,
  • Formularze,
  • Kontrast,
  • Wideo,
  • Audio,
  • Dokumenty do pobrania (DOC, PDF).
 6. Porady i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

szkolenie jednodniowe, 5 godzin.

Adresaci:

 • redaktorzy stron WWW,
 • wszystkie osoby zaangażowane w redagowanie i publikację treści w Internecie.

Metody pracy:

 • uczestnicy zapoznają się z zasadami działania programów czytających,
 • szkolenie podzielone jest na dwie części: prezentację oraz warsztaty praktyczne przy komputerach, na których dostępne jest demo systemu CMS.*

*W przypadku szkolenia w siedzibie zamawiającego warsztaty przeprowadzone są w oparciu o Państwa materiały firmowe (strona www, dokumenty, itd.)

Warunki cenowe:

Skontaktuj się z nami

*Instytucje administracji publicznej zwolnione są z podatku VAT zgodnie z Art. 43 pkt. 1

Rabaty:

cena może podlegać negocjacjom w przypadku zgłoszenia więcej niż 10 osób.

Cena zawiera:

 • szkolenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikaty,
 • catering w przerwie kawowej.

Prowadzący:

Zmiana terminu:

Fundacja Widzialni zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca nie może poprowadzić szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora lub jeśli liczba uczestników jest mniejsza niż 10 osób.

Mapa dojazdu:

Zgłoszenie udziału:

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu Redagowanie treści dostępnej strony internetowej” prześlij swoje zgłoszenie na adres e-mail: biuro@widzialni.org lub skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania: